obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
 
Pernati plenilci okoli krmilnic

Okoli dobro založenih krmilnic postavljenih na robu naselij, se občasno pojavljajo tudi ptičji plenilci ptic, ki obiskujejo krmilnice. Največkrat, tudi po mestih, lahko vidimo skobca in sokola selca, na podeželju pa tudi kragulja in malo uharico. Plenilce privabi na vrt vrvež ptic okoli krmilnic, kjer si nadejajo dober ulov. Plenilcev ne preganjamo, ker so tudi oni del narave. Njihov plen so večinoma bolne in ranjene ptice, pa tudi kakšna miška, ki se hodi hranit pod krmilnico. Ko v začetku aprila končamo z zimskim krmljenjem, bodo skupaj s pernatimi gosti odšli tudi pernati plenilci. Tak je red narave in tak naj tudi ostane.


Samica skobca čepi na ograji poleg krmilnice, kadar lov na male ptice pri krmilnicah ni bil uspešen, se mnogokrat zgodi, da skobec za nekaj trenutkov posedi ne mestu, kjer so se še malo prej zadrževale ptice. Z nekaj sreče lahko takrat skobca fotografiramo, foto: Milan Ogrin


Kragulj je uplenil fazana, foto: Wikipedia


Samica sokola selca na nekaj dni starih mladičih, foto: Wikipedia
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice