obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Živahno obarvan samec, foto: Peter Strgar   Samica je svetlejša in bolj bledih barv kot samec

Pinoža, Fringilla montifringilla, (Linnaeus, 1758)
 
Status: zimski gost, v Srednjo Evropo in Sredozemlje prihaja na prezimovanje iz Skandinavije in Sibirije
Velikost: 15 cm, masa 22 – 28 g, razpon peruti 25 cm
Posebnost: pozimi se klati po Evropi v velikih jatah, v katerih je lahko več milijonov ptic
Značilna barva: ramena in prsi so oranžno rjave barve, trebuh je bel, konec zime ima glavo večinoma črno, hrbet pa rjavkast. Samica je svetlejših in maj kontrastnih barv. Samica je zelo podobna samici ščinkavca.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj po barvi perja dobro ločita
Značilna oblika: tipična za ščinkavce
Značilno vedenje: tipično za ščinkavce
Razširjenost: pinoža v Sloveniji ne gnezdi
Habitat: iglasti in brezovi gozdovi severne Evrazije
Čas gnezdenja: junij, julij
Gnezdišče: drevesna krošnja
Gnezdo: okroglo, dobro narejeno gnezdo je narejeno iz mahu, lišajev, bilk postlano z dlako in rastlinsko volno
Jajca: plavo zelena z rdeče rjavimi lisami, velikost 19/15 mm
Leglo: 1 leglo, 5 do 6 jajc
Prehrana: žuželke, drobna drevesna semena, pozimi bukov žir, sončnice in proso
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia

 
Polno leglo                                                           Konec zime se samcu perje na glavi in vratu
                                                                           postopno obarva črno


Pri zimskem prenočevanju se lahko zbere tudo nekaj milijonov pinož!
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice