obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Samec ima rdeče teme,
foto: Wikipedia
  Samica ima sivo teme,
foto:
Ulrich Iffland, http://www.fotocommunity.de

Pivka ali siva žolna, Picus canus (Gmelin, 1788)
 
Status: stalnica
Velikost: 28 do 30 cm, masa 110 do 130 g, razpon peruti 48 cm
Posebnost: območno oglašanje piv-piv-piv, po katerem je dobila ime
Značilna barva: glava, vrat in cela spodnja stran je siva, hrbet in trtica je olivno zelena. Pri obeh spolih se od kljuna vlečeta dve črni črti, ena gre do oči in druga 1 cm pod očmi. Letalna peresa so črno belo pasasta.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj razlikujeta, samec ima rdeče obarvano sprednji del temena, samica ima sivo teme. Mladiči so neizrazitih barv.
Značilna oblika: tipična za žolne, čokato telo z močnimi plezalnimi nogami in močnim ravnim kljunom
Značilno vedenje: aprila samec med debli dreves v svatovskem letu lovi samico. Teritorij označuje z bobnanjem, ki traja dve sekundi.
Razširjenost: splošna
Habitat: visokodebelni sadovnjaki, logi, parki, redki in svetli gozdovi do 1300 metrov nadmorske višine
Čas gnezdenja: marec, april, maj, junij
Gnezdišče: gnezdilno duplo izdolbe v suhih in bolnih deblih listavcev na višini od 5 metrov navzgor
Gnezdo: svojega gnezda ne dela, jajca ležijo na lesnem drobirju
Jajca: bela, velikost 28/20 mm
Leglo: eno leglo, 6 do 8 jajc
Prehrana: prevladujejo mravlje in njihove ličinke, žuželke, semena, jagodičje in sadje. Pozimi išče žuželke skrite v drevesnem lubju in živalska maščoba katero obesimo v krošnje dreves.
Ogroženost: ogroža jo pretirano čiščenje suhih in oslabelih dreves, katera potrebuje za gnezdenje in prehranjevanje

Samec pivke na kosu govejega loja obešenega v sadovnjaku, foto: Ivan Esenko

 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice