obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Skupina mladih smrek v gozdni podrast nudi
varno okolje gnezdečim pticam
  Menišček na gnezdu znešenem v okrogli kantici,
foto: Dare Fekonja
 
Gnezdilci: plavček, močvirska sinica, menišček in podlesek. Premer vhodne odprtine je 26 mm.
Način namestitve: gnezdilnica stoji na veji, ob deblo smreke je zvezana z dvema žicama v gozdni podrasti mešanega gozda. Višina namestitve je 1,5 m.
Komentar: obstaja minimalna verjetnost, da bo tako nameščeno gnezdilnico našel veliki detel. Naslednji primer pravilne namestitve.

 
Gnezdilnica je obešena na ročaj in še z dvema močnima žicama zvezana ob deblo. Smreka stoji v gosti podrasti in grmičevju, česar pa na sliki ni videti.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice