obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   

Gnezdilnica stoji na močnem žeblju, ob deblo je
zvezana z dvema kabloma  

  Skupina gosto raščenih lip nudi varno okolje
gnezdečim pticam
 
Gnezdilci: plavček, močvirska sinica, menišček in podlesek, premer vhodne odprtine je 26 mm
Način namestitve: gnezdilnica stoji na močnem žeblju, ob deblo lip je zvezana z dvema kabloma v gosto raščenih lipah v redkem mešanem gozdu okoli katere je veliko grmovja in goste gozdne podrasti. Višina namestitve je 1,5 m.
Komentar: kadar postavimo gnezdilnico v šop gosto raščenega gozdnega drevja, ki ga obdaja še gosta gozdna podrast, je leta dobro zaščitena in skrita. Tako nameščena gnezdilnica je iz treh strani nevidna, s sprednje strani pa imajo ptice dostop do gnezda. Sicer so najboljša mesta za postavitev gnezdilnic mlade srednje goste smreke, ampak kadar smrek ni, gnezdilnico lahko postavimo tudi v gosto raščeno lipo ali gosto grmovje. Na bukve pa ne nameščamo gnezdilnic, zaradi plenjenja polhov.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice