obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Planinska lepotica   Živo rumen kljun in črno perje


Planinska kavka, Pyrrhocorax graculus, (Tunstall, 1771)

 
Status: stalnica, v zimah se umakne v naselja gorskih dolin in v okolico odprtih planinskih koč
Velikost: 38 cm, masa 200 – 230 g, razpon peruti 80 cm
Posebnost: naša edina gorska vrsta vrane. Značilnost planinske kavke je, da od vseh ptic gnezdi na najvišjih nadmorskih višinah, od 1300 do 2800 metrov. Hladnemu visokogorskemu podnebju z majhnim zračnim pritiskom je prilagojena jajčna lupina, katera ima manjše pore kot jajca nižinski ptic, kar ima za posledico manjšo izgubo vlage med dihanjem zarodka v času valjenja. Poleg tega imajo zarodki v jajcih močnejši hemoglobin za bolj efektivno izkoriščanje kisika.
Značilna barva: vso perje je bleščeče črno, kljun je živo umen, noge so rdeče
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dolge peruti in rep
Značilno vedenje: ob gorskih kočah in na vrhovih gora je neplašna ptica, ponujeno hrano je z roke
Razširjenost: Julijske, Karavanške in Savinjske Alpe
Habitat: visokogorje nad gozdno mejo
Čas gnezdenja: maj, junij
Gnezdišče: večje luknje in previsi v skalnih stenah
Gnezdo: je grajeno iz suhih vej, postlano s suho travo, mahom, dlako in perjem
Jajca: belkasto rjavkasta s temnejšimi lisami, velikost 38/26 mm
Leglo: 1 leglo, 3 do 5 jajc, vali samo samica
Prehrana: nevretenčarji vseh vrst, mrhovina, plodovi in semena. Ob gorskih kočah in na vrhovih gora jedo kuhinjske in klavne odpadke, od planincev in smučarjev naprosijo kruh, rozine, sir, piškote in čokolado.
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia

 


Planinska kavka spretno jadra ob strmih skalnih pobočjih


Ob gorskih kočah so tudi planinske kavke redni gostje, prav nič niso plašne, hrano jedo z roke ali iz
krožnika, foto. Dare Fekonja

 

 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice