obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic

Plastične kantice
 
Iz okroglih in oglatih plastičnih kantic je zelo enostavno narediti gnezdilnico. Iz treh litrskih kantic naredimo gnezdilnice z vhodno odprtino 26 mm, iz 4,3 litrskih kantic pa gnezdilnice z 32 mm vhodno odprtino. Na spodnjo stran, na rob, izvrtamo štiri luknje premera 5 mm, ki služijo za zračenje. 3 do 4 cm pod vrhom izvrtamo vhodno odprtino premera 26 ali 32 mm, nato pa nekaj centimetrov nižje izvrtamo še dve luknji premera 8 mm. Ti dve luknji sta narazen 8 do 9 cm in sta namenjeni zračenju in dodatni svetlobi. In to je vse, kar je potrebno narediti! Tovrstne gnezdilnice postavljam že od leta 1987 in iskazale so se za mnogo bolj funkcionalne, cenejše in trajneše kot lesene, saj voda v večdnevnem deževnem vremenu ne more zamakati legel, kar zelo poveča verjetnost uspešne speljave mladičev. V vsej tej dolgoletni praksi so se tovrstne gnezdilnice izkazale za pravi magnet za sinice. V tovrstnih gnezdilnicah sem do sedaj spremljal približno 780 gnezditev velike sinice, iz njih pa je poletelo okoli 3.700 mladičev. Velika sinica se enostavno ne more upreti skušnjavi, da ne bi zasedla 4,3 litrsko kantico in v njej gnezdila. Za male vrste sinic pa so 4,3 litrska kantice prevelike, njim ponudimo 3 litrske kantice.
 
Če imamo na voljo kantice bele barve jih moramo obvezno pobarvati črno, ker sicer v njih ptice ne bodo gnezdile. Več let sem izvajal poskus z belimi kanticami in nikoli nobena ni bila zasedena. Bele kantice ostanejo nezasedene, ker so to presvetla gnezdišča in se ptice v njih ne počutijo varne. Sekundarni duplarji so evolucijsko prilagojeni na to, da je v duplih temno in iz tega razloga je smiselno, da jim ponujamo temu ustrezne gnezdilnice.
 
V naravi se te gnezdilnice najlepše nameščajo v srednje goste smreke, bore, v gosto grmičevje in v šope mladih lip na višino od 1,5 do 3 m. Ker je kantica črne barve, mora biti nameščena v senci drevesne krošnje ali gostega grmovja, da se leglo ne pregreva! Zaradi temne barve so te gnezdilnice, ko so nameščene komaj opazne in ptice jih zelo rade sprejemajo ter v njih gnezdijo.
 
V okroglih in oglatih 4,3 litrskih črnih kanticah je pred leti podjetje JUB, kemična industrija d. d., Dol pri Ljubljani, prodajalo akrilno emulzijo za gradbeništvo. Dobijo se kot odpadek na kosovnih odvozih in na deponijah, kjer sortirajo odpadke.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice