obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Okrogla plastična kantica prostornine 4,3 litre   Kantico lahko od vrha odpremo in očistimo

Gnezdilci: velika sinica, belovrati muhar, vijeglavka in poljski vrabec
Tip gnezdilnice: plastična kantica prostornine 4,3 litre
Material: srednje trda na atmosferilije odporna plastika
Tehnični podatki:
premer vhodne odprtine: 32 mm
globina gnezdilnice: 17 cm, merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine
notranja površina dna:200 cm², premer dna 16 cm
notranja višina: 21,5 cm
notranja prostornina: 4,3 litre
debelina stene: od 1,5 do 2 mm
Namestitev:
v sadovnjakih in na večjem gostem poljskem drevju jih nameščamo na severno stran drevesnih debel v senco krošnje na višino od 4 do 7 m
v naravi se te gnezdilnice nameščajo v srednje goste smreke ali bore na višino od 1,5 do 4 m. Ker je kantica črne barve, mora biti nameščena v senci drevesne krošnje ali grmovja, da se leglo ne pregreva! V tako nameščenih gnezdilnica je verjetnost plenjenja minimalna.
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic, si lahko ogledate tukaj.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice