obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Gnezdilnica stoji na močnem žeblju, ob deblo je
zvezana z dvema močnima žicama
  Tri dni stari mladiči velike sinice
.
 
Gnezdilci: velika sinica, gozdna miš in podlesek
Način namestitve: obe gnezdilnici stojiti na močnem žeblju zabitem v deblo, ob katerega sta zvezani z dvema močnima žicama. Šopi gosto raščenih lip, okoli katerih je veliko gostega grmovja so primerna mesta za postavitev gnezdilnic v gozdovih. Na pokrovu je nameščen ploščat kamen, ki nudi še dodatno zaščito gnezdilnice. Višina namestitve je 1,5 metra.
Komentar: iz teh gnezdilnic vsako leto poleti od 6 do 11 mladičev velike sinice.

 
Na tem mestu stoji gnezdilnica od leta 1986 in do sedaj še nikoli ni ostala nezasedana
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice