obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Plastično vedro s pokrovom prostornine 20 litrov
.
  Na spodnjem robu sta tik nad dnom sta izvrtani
dve luknji za namestitveni kabel

Gnezdilci: smrdokavra, čuk, koconogi čuk, v SV delu Slovenije mogoče tudi zlatovranka
Tip gnezdilnice: plastično vedro s pokrovom prostornine 20 litrov
Material: srednje trda na atmosferilije odporna plastika
Tehnični podatki:
premer vhodne odprtine: 70 mm
globina gnezdilnice: 25 cm, merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine
notranja površina dna: 490 cm², premer dna 25 cm
notranja višina: 39 cm
notranja prostornina: 20 litrov
debelina stene: 2 mm
Namestitev:
na polju gnezdilnico nameščamo v osamljeno skupino dreves in na viskodebelno sadno drevje v ekstenzivnih sadovnjakih na višino od 6 do 10 m. V gnezdilnico natlačimo od 5 do 7 cm slame ali suhe trave, ker čuk ne dela svojega gnezda. Če pa bo gnezdilnico naselila smrdokavra si jo bo že po svoje uredila.
v visokogorskih gozdovih in gozdovih sredogorja kjer živi koconogi čuk, gnezdilnico nameščamo na gozdno drevje na višino od 6 do 10 m. Najlažje jo namestimo na smreke in jelke. Na deblu iglavcev poiščemo tako mesto, da lahko gnezdilnico postavimo na vejo, ob deblo jo stisnemo med dve veji in zvežemo z dvema kabloma. Na ta način je gnezdilnica trdno in nepremično nameščena.
Komentar: na dno moramo obvezno izvrtati 4 ali 5 lukenj premera 8 mm, ki služijo zračenju in odvajanju vode, ki ob dežju lahko pride notri
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic, si lahko ogledate tukaj


V gnezdilnico natlačimo 5 do 7 cm slame, ker čuk ne dela svojega gnezda
 
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice