obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zanimivosti
● Plastične kantice
● Okrogla kantica 4,3 litra
Okrogla kantica v mladi smreki
Okrogla kantica v gostem šopu lip
● Oglata kantica 4,3 litra
Oglata kantica v gozdni podrasti
Oglata kantica pod napuscem
● Okrogla kantica 2,7 litra
Kantica 2,7 l v mladi smreki
Kantica 2,7 l v šopu lip
● PVC cevi
● PVC cevi premera 13 do 15 cm
Črna cev v gozdni podrasti
Siva cev v mladi smreki
● Betonske cevi
● Betonske cevi premera 15 cm
Betonska gnezdilnica v šopu lip
Namestitve betonskih gnezdilnic
   
Varno in enostavno nameščena gnezdilnica   Srednje gosta smreka nudi varno zavetje
 
Gnezdilci: smrdokavra,  čuk, veverica, polh, v SV delu Slovenije mogoče tudi zlatovranka
Način namestitve: gnezdilnica stoji na veji, za vertikalno stabilizacijo jo z leve in desene strani oklepati dve veji. Ob deblo smreke je zgoraj in spodaj zvezana z dvema kabloma. Mikro lokacija je majhnem gozdičk sredi ekstenzivno obdelanega polja. Višina namestitve je 6 m.
Komentar: v gnezdilnico je natlačeno 7 cm suhe žitne slame, ki bo zelo prav prišla čuku, ker ne dela svojega gnezda. Ker je gnezdilnica lahka in trajna je enostavna za nameščanje in vzdrževanje.
 
● Plastični sod 50 litrov
Plastični sod 50 l na smreki
Plastični sod 50 l v mešanem gozdu
● Plastično vedro 20 litrov
Gnezdilnica za smrdokavro in čuka
● Leseni sodi in omarice
Lesen sod namenjen lesni sovi
Lesen sod na boru
Nočna omarica nameščena na hrast
Dvojna posoda za rože
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice