obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Plavček, na zgornji strani prevladuje plava barva,
od tod je plavček dobil ime, foto: Wikipedia
  Rumen trebuh z majhno črno črto,
foto: Marjan Cigoj

Plavček, Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Status: klatež
Velikost: 12 cm, masa 11 – 13 g, razpon peruti 19 cm
Posebnost: tudi v zimskem času je izraziti klatež kljub temu, da ima na voljo vsakodnevno polno krmilnico. Plavček ima med pticami pevkami številčno največja legla. V njegovem leglu se nemalokrat nahaja 15 jajc!
Značilna barva: svetlo modra po glavi, perutih in repu, svetlo rumena prsa
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipično siničja
Značilno vedenje: majhna, ljubka in živahna sinica, ki daje vtis, da ima vse okoli sebe pod nadzorom. Zelo rada obiskuje zimske krmilnice in zaseda gnezdilnice z 26 mm vhodno odprtino.
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 30.000 parov
Čas gnezdenja: marec, april, maj, junij
Habitat: vrtovi, sadovnjaki, logi, gozdovi od morja do sredogorja, visokogorskih gozdov se izogiba
Gnezdišče: drevesna dupla, zidne luknje, gnezdilnice. Plavcek mnogokrat gnezdi na nenavadnih krajih.
Gnezdo: osnova je mah in suha trava, globelica postlana s finim perjem in puhom
Jajca: bela z rdečkastimi lisami, velikost 15/12 mm
Leglo: eno leglo, v prvem leglu je 9 do 15 jajc, v nadomestnem leglu je 6 do 9 jajc
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, pajki, semena, v zimskem času loj
Petje: posnetek
Ogroženost: kemizacija vrtov in pomankanje varnih in primernih gnezdišč
Zanimivost: mladiči plavčka med mladiči velike sinice
Video: zimsko krmljenje z lojeno pogačo, Robert Rožaj

 
Leglo plavčka, foto: Dare Fekonja                            Valilna pleša valeče samice, foto: Dare Šere

 
Mladiči se izležejo v nekaj urah, foto: Wikipedia       12 dni stari mladiči, foto: Dare Fekonja


Plavček hrani mladiče v naravnem duplu, foto: Tomi Trilar
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice