obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Plenilci gnezdilnic
 
Kot plenilci gnezdilnic se pojavljajo naslednje živali: veliki detel, velika podlasica, polh, veverica, kuna zlatica in kuna belica, ter polž lazar. V škorčnicah sta polh in veverica tudi redna gnezdilca, kadar so le-te nameščene na robu gozda ali v gozdu. Kuna zlatica pa pogosto čez dan spi v sovjih gnezdilnicah.
 
Na kratko poglejmo kako prepoznati plenilce po sledeh, ki jih puščajo za sabo.
 
Veliki detel v času, ko vzreja svoj zarod, pleni manjše vrste sekundarnih duplarjev do velikosti velike sinice. Kadar gnezdilnico upleni veliki detel, je to že na daleč opazno. Gnezdilnica je razbita, pod njo pa leži gnezdno gradivo.
Velika podlasica pušča za sabo obglavljene mladiče in samico.
Kuna zlatica je prevelika, da bi se lahko zrinila v gnezdilnico, zato si pomaga s šapo. Valečo samico in mladiče grabi s kremplji in jih vleče ven na plano. Sledovi takšnega plenjenja so vidni na vhodni odprtini, ki je na robovih okrvavljena in oblepljena z gnezdnim gradivom in perjem.
Kuna belica za seboj pušča podobne sledove kot kuna zlatica, zato ne moremo po sledovih ločiti katera kuna je oplenila gnezdilnico.
Črna in siva podgana plenita ptičja legla v gnezdilnicah z večjo vhodno odprtino, to so gnezdilnice, ki jih zasedajo škorci, mali skovik, smrdokavra in zlatovranka. Kadar so bila uplenjena jajca, so na dnu gnezda vidni drobci jajčnih lupin, kadar pa so bili uplenjeni mladiči je gnezdno gradivo prepojeno s krvjo in pomešano s perjem.
Polž lazar se kot plenilec pojavlja maja in junija. Pleni gnezdilnice, ki so postavljene nizko nad tlemi, približno do dveh metrov višine. Lazar je najbolj aktiven v deževnem vremenu. Po deževju se gozda tla v nekaj dnevih osušijo in zaradi pomanjkanja vlage polž težje lazi. Lazar prične iskati skrivališče, v katerem bo počakal na naslednje deževje. Če naleti na gnezdilnico, ki je nameščena nizko na drevju z gladkim lubem, po katerem lahko leze, jo bo uporabil za skrivališče. Kaj pa če je gnezdilnica zasedena? Sinice so premajhne, da bi polža pregnale kljub kljuvanju, zato se polž zrine na rob gnezda in tam obmiruje. Sinice sprejmejo kompromis z nezaželenim sostanovalcem, ker jim pač nič drugega ne preostane. Ko pa se izvalijo mladiči, jih mora samica pričeti hraniti. Polž zleze na nezavarovane in nebogljene mladiče in enega za drugim pospravi. Dobro sit se zvije v klopčič in počaka na naslednje deževje. Tako pri kontroli gnezdilnic naletimo na debelega polža, če pa polža ni več v gnezdilnici, je na gnezdnem gradivu moč videti posušeno polžjo slino.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice