obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Črna podgana   Siva podgana, foto: Ivan Esenko

Črna podgana Rattus rattus (Linnaeus, 1758) in
Siva podgana, Rattus norvegicus

Status: obe vrsti podgane živita v človeških naseljih. Črna podgana je prišla v Evropo iz južne Azije v drugem stoletju, siva pa šele v osemnajstem. Črne in sive podgane so najbolj razširjeni glodalci na svetu, skupaj s človekom sta ti dve vrsti osvojili vse kontinente razen skrajnega severnega in južnega pola.
Velikost: črne podgane so do 24 centimetrov dolge, bolj vitke, rep imajo daljši od telesa. Sive podgane pa so večje, do 28 centimetrov, močnejše in njihov rep je nekoliko krajši od telesa.
Masa: od 80 do 300 gramov
Posebnost: obe vrsti sta izredno prilagodljivi, sposobni hitrega učenja in uspešni v razmoževanju
Značilna barva: pri črni podgani prevladujejo temno sivi do črni barvni odtenki, siva podgana pa ima kožuh v sivo rjavih barvah
Značilna oblika: čokato in podolgovato telo z dolgim golim repom
Značilno vedenje: obe vrsti podgan tvorita manjše skupine z nekaj deset osebki, ki srdito branijo svoj teritorij pred vsiljivci. V skupinah vlada stroga hierarhija. Za mladiče skrbijo vse samice, samcev naraščaj ne zanima. Podgane dobro plezajo po drevju in hrapavih zidovih.
Razširjenost: splošna
Habitat: človeška naselja, kanalizacija
Gnezdišče: kletni in skladiščni prostori, razne zidne in talne luknje
Gnezdo: rastlinsko gradivo, cunje, papir
Mladiči: 7 do 9 golih in slepih mladičev, spolno so zreli s štirimi meseci
Leglo: več legel letno, odvisno od količine hrane
Prehrana: podgane so vsejede, večinski delež predstavlja rastlinska hrana, žuželke, odpadki in ptičja legla na prostem in v duplih
Plenilci: večje ujede, sove, lisica, kuna, dihur, podlasica, mačka, klateški psi
Ogroženost: zaradi svoje izredne prilagoditve ni ogrožena
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice