obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Odrasel podlesek, foto: Dare Fekonja   Portret, foto: Dare Fekonja

Podlesek, Muscardinus avellanarius
 
Status: zimo prespi, tako kot vse vrste polhov večinoma v talni luknji
Velikost: 12 – 14 cm
Masa: 10 gramov spomladi in 30 – 35 gramov jeseni
Posebnost: velike črne oči, naš najmanjši polh - velik kot miš
Značilna barva: zgornja stran je lisičje rdečerjava, spodanja umazano bela
Značilna oblika: podoben miški in ne polhom
Značilno vedenje: nočna žival
Razširjenost: splošna, od nižin do drevesne meje
Habitat: gosto grmovje, gozdne poseke in gozdna podrast
Gnezdišče: gosta grmovja, manjše line v zgradbah, drevesna dupla in gnezdilnice
Gnezdo: gnezdo v obliki krogle premera dobrih 10 cm splete predvsem iz suhih travnih bilk
Mladiči: 5 do 7 golih in slepih mladičev
Leglo: dve legli, od katerih prvo leglo vzredi v vejah nizkega gostega grmovja, za drugo leglo pa podlesek izbere tudi dupla in gnezdilnice
Prehrana: predvsem vegetarijanska: popki, cvetovi, različno jagodičje, lešniki in žir, žuželke in njihove ličinke
Plenilci: sove, kače, podlasice, kune
Ogroženost: uničevanje živih mej na poljih zaradi intenzivnega kmetijstva

 
Okroglo gnezdo podleska spleteno iz suhe trave       Opuščeno gnezdo podleska si je preuredila
                                                                            rumenogrla miš, dodala je suho listje
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice