obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Pravilno nameščene gnezdilnice na vrtovih in parkih
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, na legi ostresja
26 & 32 mm, na steni hiše
26 & 32 mm, pod napuščem vrtne ute
26 & 32 mm, na drevesu
32 + 26 mm, za pogorelčka
55 mm, škorčnica na vaški lipi
55 mm, škorčnica nameščena na vrtu
55 mm, veliki skovik pod napuščem
75 mm, koconogi čuk, mešan gozd
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, 20 cm ravna streha
26 & 32 mm, 28 cm ravna streha
32 mm, za 90º obrnjeno gnezdišče
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 mm, dvokapna streha, plavček
26 mm, močvirska sinica in menišček
● Nenavadne gnezditve
Poslikana gnezdilnica
Velika sinica v bencinskem tanku
Velika sinica v TK omarici
Mladiči plavčka v gnezdu velike sinice
Majhno jajce velike sinice
Plavček v gnezdu mestne lastovke
Stržek pod napuščem vrtne ute
Stržek v gnezdu povodnega kosa
Stržek v senu na seniku
Polži pri jesenskem dnevnem počitku
   

Prvoletno uspešno gnezdenje bele štorklje

  Mladiči slikani dne 20.06.2008

Način namestitve:
podstavka sta pritrjena z vijaki na vrhu stebrih električne napeljave 8 metrov visoko
Komentar za sliki zgoraj: pod strokovnim vodstvom ornitologa Leona Kebeta, zaposlenega v Krajinskem parku Radensko polje, so uslužbenci podjetja Elektro Grosuplje v začetku maja 2008 naredili in namestili kovinski podstavek na drog električne napeljave na robu vasi Zagradec pri Grosupljah. Ponujeno gnezdilno možnost je par belih štorklja sprejel še isti dan, takoj po končanih delih!
Komentar za sliki spodaj: izkušena ornitologa Vojko Havliček in Ivan Kogovšek iz Ljubljanske sekcije Društva za opazovanje in proučevanje ptic – DOPPS, sta v začetku maja 2007 s pomočjo uslužbencev Elektro Ljubljana, izdelala in namestila kovinski podstavek za štorkljino gnezdo na drog električne napeljave na robu vasi Iška loka na Ljubljanskem barju. Bela štorklja je že prvo leto uspešno gnezdile v varnem in udobnem gnezdišču.
Naslednji primer pravilne postavitve gnezdilnih podstavkov.

 
Podstavek je nameščen na drogu električne napeljave, mladiči slikani dne 23.06.2008
 
● Pravilno nameščene gnezdilnice v naravi
● Gnezdilne niše za male ptice
Gnezdilna niša 28 cm, pod napuščem
Gnezdilna niša 28 cm, na ostrešju
● Gnezdilne niše za večje ptice
Gnezdilna niša za sove, v gozdu
Gnezdenje sov in postovk na vrtu
Gnezdilna niša za postovke na stavbi
Gnezdilna niša postovke na stebru
Gnezdenje postovk na smreki
Gnezdilnica za kavke na drevesu
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica na smreki na dvorišču
Podstavek za štorkljo na drogu
Podstavek za štorkljo na dvorišču
Podstavek za štorkljo na slemenu
● Gnezdilne police
Lesena polica na nosilcu mosta
Lesena polica pod mostom nad vodo
Lesena deska za oporo in niša
Lesena polica pod stropom mosta
Ytong/siporex pod betonskim mostom
Gnezdilne police za lastovke
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek v gnezdilnici
Polh gnezdi v gnezdilnici
Veverica gnezdi v gnezdilnici
Veverica in ptice
Netopir pri dnevnem počitku
Gnezditev domače čebele v škorčnici
Žuželke v gnezdilnici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice