obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Samec, foto: Wikipedia   Samica, foto: Geograph

Pogorelček, Phoenicurus phoenicurus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: selivka, prezimuje Afriki, iz prezimovališč se vrne v drugi polovici aprila
Velikost: 14 cm, masa 17 – 20 g, razpon peruti 22 cm
Posebnost: za razliko od šmarnice se izogiba odprtih pokrajin
Značilna barva: belo čelo in oranžna prsa pri samcu, samica je podobna samici šmarnice
Spolna dvoličnost: spola se med seboj po barvi perja dobro ločita
Značilna oblika: tipična za rdečerepke
Značilno vedenje: med sedenjem na veji potresava z repom
Razširjenost: lokalna, njegovo število upada
Habitat: stari visokodebelni sadovnjaki, starejši redki listnati gozdovi
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: zidne line, lege ostrešij, drevesna dupla in gnezdilnice
Gnezdo: suhe travne bilke, postlano s perjem
Jajca: modrozelena, velikost 18/14 mm
Leglo: dve legli, v prvem leglu je 5 do 7 jajc, v drugem pa so 4 do 5 jajca
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, jeseni jagodičje
Ogroženost: močno ogrožena vrsta (E2). Izginjanje visokodebelnih ekstenzivnih sadovnjakov, kemizacija sadnega drevja in degradirano afriško okolje kjer prezimuje. V mnogih predelih Slovenije je pogoreček v zadnji desetletjih izumrl, da bi si vrsta ponovno opomogla je nujno potrebno v sadovnjakih in svetlih listantih gozdovih postavljati gnezdilnice ter prenehati uporabljati kmetijske strupe v sadjarstvu.

 
Leglo pogorelčka, foto: Roberto Zanon, Wikipedia     Mladiči so zelo podobni mladičem šmarnice


Kadar ni na voljo primernega dupla ali gnezdilnice, pogorelček gnezdi v stavbnih linah. Na sliki je samec pri hranjenju mladičev, foto: Aleksander Pritekelj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice