obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Odrasla ptica, foto: Wikipedia

 

Značilne barve glave, foto. Wikipedia


Poljski vrabec, Passer montanus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 14 cm, masa 20 – 25 g, razpon peruti 21 cm, po velikosti je za 10% manjši kot domači vrabec
Posebnost: gradi si spalna gnezda v katerih prenočuje celo leto
Značilna barva: rjavo teme, črna pika na licih
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipično vrabčje
Značilno vedenje: zelo družabna ptica, ki se zadržuje se v jatah, pozimi rad obiskuje krmilnice
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 200.000 parov
Habitat: polja in vasi, izogiba se mestnim središčem
Čas gnezdenja: od aprila do septembra
Gnezdišče: zidne luknje, luknje pod strešno kritino, drevesna dupla, gnezdilnice
Gnezdo: osnovno gnezdno gradivo so suhe travnate biljke, malo mahu in perje. Kadar ima na voljo večja gnezdišča, vso notranjost od tal do vrha zapolni z gnezdnim gradivom, na sredini pa si uredi gnezdilno in spalno kamrico.
Jajca: temno bela z veliko rjavimi pikami in lisami, velikost 20/14 mm
Leglo: 2 do 3 legla na leto v katerih je od 3 do 6 jajc
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, manjše hrošče in metulje lovi v letu, semena in v zimskem času loj
Ogroženost: kemizacija polj in vrtov, vandalizem in streljanje z zračno puško. Na podeželju zaradi neznanja in tradicije vsesplošno prezrta in zaničevana ptica, kljub temu, da ima v času gnezdenja podoben prehramben spekter kot velika sinica.
Video: hranjenje mladičev, Robert Rožaj

 
Leglo poljskega vrabca, foto: Ivan Esenko                Mladiči so neizrazitih barv, foto: Wikipedia

 
Krmljenje mladičev,                                                Poljski vrabec notranjost gnezdilnice v celoti
foto: Ivan Esenko                                                   napolni z gnezdnim gradivom, foto: Dare Fekonja


Skoraj popolnoma bel osebek samca poljskega vrabca. To ni albin, ker ima črne oči in nekaj temno rjavih letalnih peres (albini imajo rdeče oči in vsa peresa bela), delni izgubi pigmenta se reče levcizem, foto: Jani Vidmar

 
Foto: Jani Vidmar                                                  Foto: Dragana Stanojevič
Temno rjave so samo notranja letalna peresa obeh podlakti. Fotografije so bile posnete ob krmilnicah v Mirni na Dolenjskem januarja 2011. V Mirni se ta osebek zadržuje že drugo leto!


Poljski vrabec je na krmilnici reden gost, najraje uživa sončnice in proso, kljuva pa tudi živalsko maščobo, foto Robert Rožaj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice