obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Samec, foto: Tomaž Mihelič   Samica, foto: Wikipedia

Postovka, Falco tinnunculus, Linnaeus, 1758
 
Status: klatež in delna selivka
Velikost: 30 – 35 cm, masa 140 – 200 g, razpon peruti 65 – 80 cm
Posebnost: v naših krajih najbolj pogosta vrsta sokola
Značilna barva:spola se med seboj po barvi perja dobro razlikujeta,samec ima sivo glavo samica sivo rjavo s črnimi progami.. Po trebuhu sta oba spola umazano bele barve s črnimi pikami, noge so rumene s črnimi kremplji.
Spolna dvoličnost: po barvi in velikosti. Samica je za spoznanje večja od samca.
Značilna oblika: tipična za sokole, v letu so vidne dolge nazaj ukrivljene peruti in dolg rep
Značilno vedenje: na odprtih površinah lovi tako, da s hitrim utripanjem peruti lebdi v zraku 10 metrov nad tlemi, od tu tudi njeno slovensko ime
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 2.000 parov
Habitat: polja in travniki, visokogorje nad gozdno mejo, kraške goličave. Strnjenih gozdnih površin se izogiba.
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: zapuščena gnezda srak in vran, skalne police, stavbne line, gnezdilne niše in umetna gnezda – gajbice. Postovka ni prav nič izbirčna pri izbiri gnezdišča.
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: oranžno rjava lisasta, velikost 39/31 mm
Leglo: eno leglo, v prvem leglu je 4 do 6 jajc, v nadomestnem leglu so 3 do 4 jajca
Prehrana: poljske miši, rovke, voluharji, krti, manjši plazilci, večje žuželke, deževniki, priložnostno tudi male ptice pevke
Ogroženost: potencialno ogrožena vrsta (V1) zaradi vsesplošne kemizacije kmetijstva in podeželja

 
Leglo, foto: Gordon Riddle                                      Samica hrani mladiče, foto: Gordon Riddle

 
Dva tedna star mladič, foto: Wikipedia                    Speljani mladiči se prepirajo za hrano,
                                                                           foto: Aleš Likar


Postovka med lovom nizko nad tlemi, s hitrim utripanjem peruti lebdi na mestu, s spuščemimi nogami pa je pripravljena da zagrabi plen, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice