obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Odrasla ptica na preži za plenom,
foto: Ivan Esenko
  Mladič so sivo bel barve z grahastim vzrocem,
foto: Peter Strgar, http://www.petersfoto.si

Povodni kos, Cinclus cinclus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica, pozimi se iz višjeležečih predelov pomakne v nižinske reke, nezamrznjene ribnike in jezera
Velikost: 19 cm, masa 60 g, razpon peruti 28 cm
Posebnost: edina ptica pevka, ki se zna potapljati in plavati
Značilna barva: zgoraj je temno sivo rjav, grlo in sprednji del prsi so bela, trebuh je rjav. Mladiči so na zgornji strani sivi, na spodnji umazano beli in marogasti.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: čokata postava s privzdignjenim kratkim repom s katerim pogosto niha
Značilno vedenje: hrano si išče pod vodo tako, da hodi po dnu potoka in obrača kamenje pod katerimi brska za ličinkami vodnih žuželk. Pogosto čepi na kamenju, ki štrli iz vode.
Razširjenost: splošna, vendar ni pogost
Habitat: gozdni in gorski potoki in manjše reke, naseljuje samo čiste vodotoke
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: gnezdi v neposredni bližini tekoče vode v skalnih vdolbinah, med koreninami dreves, pod bregom in v konstrukciji mostov. Zelo rad sprejema pod mostom varno nameščene gnezdilne police.
Gnezdo: močno grajeno okroglo gnezdo s stranskim vhodom je narejeno večinoma iz mahu, globelica je postlana s suhim listjem
Jajca: bela, velikost 25/18 mm
Leglo: prvoletna samica ima eno leglo, večletna samica dve legli, v leglu je 4 do 6 jajc
Prehrana: ličinke enodnevnic, mladoletnic in vrbinc, vrtinčarji, potočne postranice in majhni polži
Ogroženost: ogroža ga regulacija potokov in rek, vznemirjanje v času gnezdenja ter vsesplošno onesnaževanje površinskih voda

 
Povodni kos plete svoja gnezda v talnih luknjah med koreninami in v linah mostov.


Hranjenje speljanega mladiča, foto: Peter Strgar, http://www.petersfoto.si
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice