obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik

Ptice

Vse sinice, menišček, močvirska sinica, plavček, velika sinica, čopasta sinica in gorska sinica naravnost obožujejo sončnice in drobno mleto živalsko maščobo.
Dolgorepka se hrani na kosih govejega loja in lojenih pogačah
Brglez obnaša se podobno kot sinice. Je pravi "ropar" krmilnic, saj cel dan raznaša sončnice in jih skriva v lubju dreves.
Poljski vrabec in domači vrabec sta prava ptičja gurmana, saj čez celo zimo ob vsakem vremenu jesta malo sončnic, malo pšenice in prosa ter malo loja, kljuvata pa tudi jabolka.
Ptice iz družine ščinkavcev,  ščinkavec, pinoža, zelenec, dlesk in lišček v večjem številu navadno pridejo sredi zime ali najkasneje v drugi polovici zime. Predvsem zelenci ob koncu zime masovno praznijo krmilnice. Ob krmilnicah z gozdnim zaledjem bomo z malo sreče lahko opazovali tudi čižka in kalina in morda celo malega krivokljuna. V krmilnicah se hranijo s sončnicami, prosom in proseno kašo, zobljejo pa tudi pšenico.
Rumeni strnad se klasičnim krmilnicam izogiba, dobimo pa ga na talno krmišče na podeželju.
Talno krmišče naj bo postavljeno stran od hiš v sadovnjaku ali pa v bližini kozolca, kjer se sicer radi zadržujejo strnadi. Ponudimo mu semena pšenice, prosa in drobne sončnice. Je pa redkost krmiti rumenega strnada.
Kos v začetku v glavnem kljuva jabolka, ko pa zima napreduje in je temperatura globoko pod ničlo pa opažam, da se jabolk komaj kaj dotakne, če ima na razpolago dovolj mlete maščobe in pšenice. Da, prav ste prebrali, kos zoblje pšenico! Ko so jutranje temperature med -10 in -20 °C, kosi pri meni jedo samo mleto maščobo in pšenico (mlatijo jo kot kure!), jabolka pa kaj malo pogledajo. Ob odjugi pa so jabolka zopet zanimiva. Jabolka nastavljam po tleh in nabadam v drevesne krošnje in na ta način poskrbim, da se več kosov lahko hrani naenkrat.
Brinovka se smuka samo okoli jabolk, druge hrane ne pogleda.
Taščica večinoma prihaja samo ena taščica (redko bomo videli dve) ponudimo ji zmlet loj, oluščene sončnice, zdrobljene orehe in proseno kašo.
Veliki detel, srednji detel in pivka se najraje hranijo z živalsko maščobo in sončnicami.
Sraka obiskuje talno krmišče in se hrani z zmletim lojem, pšenico in koruzo.
Šoja se obnaša podobno kot sraka, lahko pa zanjo jeseni naberemo hrastov želod, kateremu se ne more upreti tako kot sinice ne sončnicam. Šojam nastavimo na gozdnem robu in po sadovnjaku cele koruzne storže, ki jih z izvijačem navrtamo, nato pa po drevju in grmovju nataknemo na 5 do 10 cm dolge štrclje vej. Tako nastavljene koruze sneg ne zameče in je šojam zlahka dostopna.
Turška grlica je semenojeda ptica, prehranjuje se najraje z žitom, zoba pa tudi sončnice in drobljene orehe.
Kanja, lahko si štejemo v čast, če imamo možnost in priložnost krmiti to simpatično in vsestransko koristno ujedo. Za krmišče kanje izberemo večje polje, kamor ji nosimo na cestah zbite mačke, divje zajce, kune in razne klavne odpadke iz mesarij. Če nam doma pogine kakšen zajec ali kokoš, jih ne zavrzimo, ampak jih ponudimo kanji na svojem poljskem krmišču. Če je na tem polju daljnovod ali telefonski vod, uredimo talno krmišče v bližini droga, ker po drogovih kanje zelo rade posedajo. Tako krmišče obiskujejo tudi vrane, srake in krokarji, mnogokrat pa ponujeno hrano odnese lisica.
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice