obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih
Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   
Gnezdilnica je nameščena na lipo 6 m visoko   12 dni stari mladiči plavčka

Namen raziskave: raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Leto pričetka: 2001
Področje, kraj, habitat: redek mešan gozd z veliko rdečega bora in veliko podrasti ob Savi pri Ljubljani
Gnezdilnice: vse gnezdilnice z dvokapno streho so oblečene v pločevino s premerom vhodne odprtine 26 mm. Leta 2001 je bilo postavljenih prvih 20 gnezdilnic, do leta 2006 pa jih je bilo postavljenih še 30, tako da jih je sedaj skupaj 50. Gnezdilnice so postavljene na teritoriju, velikem 1 km2, nameščene so na drevesna debla iglavcev in listavcev na višino od 5 do 6 m.
Pridobljene izkušnje:
gnezdilnice večinoma zaseda plavček, od 25 do 31 gnezdilnic; močvirska sinica zasede od 3 do 4 gnezdilnice in 1 menišček, ostale gnezdilnice naselijo žuželke, kot so ose, sršeni, divje čebele, čmrlji in mravlje ali pa ostanejo prazne
plavček nima dveh legel letno, ima pa nadomestna legla, kadar prvo leglo propade
v drugi polovici poletja gnezdilnice redno zasedajo podleski, od 2 do 4 gnezda na leto
ker so te gnezdilnice iz vseh 6 strani oblečene v pločevino, jih veliki detel ne more pleniti
v zimskem času male vrste sinic gnezdilnice uporabljajo za prenočevanje
v času gnezdenja se na gnezdih najdejo gnezdeče samice, ki so bile obročkane v gnezdu kot mladiči v prejšnih letih
v dovolj velikih gnezdilnicah ima plavček lahko zelo velika legla, tudi do 15 jajc! Med vsemi našimi pticami pevkami so to največja legla.
Komentar:
od vsega začetka, od leta 2001, se mladiči malih vrst sinic v starosti od 9 do 12 dni obročkajo
gnezdilnice se kontrolirajo enkrat tedensko od 15. marca do konca junija. V drugi polovici avgusta in v septembru se iz gnezdilnic odstranijo stara gnezda, ki se odnesejo v Prirodoslovni muzej Slovenije na raziskavo ptičjih zajedalcev, ki se nahajajo v gnezdnem gradivu.
Raziskovalec in foto: Dare Fekonja, e-naslov: darko.fekonja@telemach.net

 
Podlesek konec marca spi na iztrebkih plavčka        14 dni stari mladiči močvirske sinice

 
Katera žuželka spleta takšno gnezdo?                    Divja čebela pri gradnji gnezdilnih kamric
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice