obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Raziskovalni projekti
Raziskava gnezditvene biologije
velike sinice v različnih habitatih

Raziskava gnezditvene biologije velike sinice in zasedenosti gnezdilnic
Raziskava gnezditvene biologije plavčka in močvirske sinice
Golob duplar, namestitev gnezdilnic, Ponova vas pri Grosuplju
Belovrati muhar, namestitev gnezdilnic, Krakovski gozd
Veliki skovik, namestitev gnezdilnic, Ljubljansko barje
   

Gnezdilnica stoji na štrclju, ob deblo smreke je
zvezana z dvema močnima žicama

  Gnezdilnica stoji v na deblo zabitem žeblju, v
gostem šopu lip ob katere je zvezana z žicami
Obe gnezdilnici sta nameščeni 1,5 metra visoko
 
Namen raziskave: raziskava gnezditvene biologije velike sinice v nižinskem borovem gozdu na nadmorski višini 300 metrov. V knjigi Slovenske ptice iz leta 1980 avtor Iztok Gaister navaja v poglavju Zarod na strani 125 naslednje: »Praviloma je prvi zarod močnejši od drugega, čeprav poznamo tudi izjeme (na primer velika sinica v borovem gozdu).« Ta izjava me je navdušila za moj eksperiment z gnezdilnicami za veliko sinico v meni najbližjem borovem gozdu.
Leto pričetka: 1981
Področje, kraj, habitat: redek, ekstenziven in gospodarsko nezanimiv gozd rdečega bora z grmičevjem in travinjem v osrednji Sloveniji
Gnezdilnice: velikost vhodne odprtine 32 mm, tako da gnezdilnice zaseda velika sinica
Pridobljene izkušnje:
na moje veliko začudenje sem z leti spoznal, da ima velika sinica redko dve legli letno, kaj šele, da je drugo večje od prvega! V drugi polovici 80-ih let sem začel sistematično nameščati večje število gnezdilnic z 32 mm veliko vhodno odprtino tudi po vrtovih, sadovnjakih in po vseh različnih nižinskih tipih gozda in tudi v teh habitatih se je izkazalo, da ima velika sinica redko dve legeli letno. Tako sem od leta 1981 spremljal že krepko več kot 1000 gnezditev velike sinice, v naseljih in naravi in povsod se je izkazalo, da velika sinica le poredkoma drugič gnezdi! To velja za osrednjo Slovenijo.
-  prav tako sem ugotovil, da se kot plenilec v nizko postavljenih gnezdilnicah pojavlja tudi polž lazar (Arion ater), kar v literaturi dosedaj ni poznano
-  z leti sem eksperimentalno spoznal, da so gnezdilnice z vhodno odprtino 32 mm za  veliko sinico v naravi najvarnje nameščene v srednje gostih smrekah, gostem grmovju in šopih mladil lip. Verjetnost, da tako nameščeno gnezdilnico najdejo plenilci je minimalna. In takoj se pojavi vprašanje, zakaj so mlade smreke in grmovje najbolj varna mesta za namestitev gnezdilnice? Odgovor se skriva v navadah plenilcev. Najpogostejša plenilca polh in veliki detel se ne zadržujeta v krošnjah mladih iglavcev! Polh zlepa ne zaide v mlado smrečje in zato obstaja minimalna verjetnost, da bo našel tam nameščeno gnezdilnico. Podobno se tudi veliki detel ne potika in ne zadržuje v krošnjah mladih iglavcev. Kaj pa polž lazar? Polži ne lazijo po hrapavem in po možnosti še smolnatem deblu iglavcev. Od plenilcev tako ostaneta samo še velika podlasica in kuna zlatica. Pred tema dvema plenilcema pa žal ni obrambe, ker pa sta v naravi razmeroma redka, je tudi verjetnost, da bosta našla in uplenila v mlado smreko postavljeno gnezdilnico majhna.
Komentar: leta 1981 sem začel s petimi lesenimi gnezdnicami, od leta 1987 pa imam v naravi za veliko
sinico nameščene samo še črne plastične gnezdilnice prostornine 4,3 litra (okrogle in oglate), tako da sem jih imel v največji špici kar 43. Črne plastične kantice so se v praksi izkazale za mnogo bolj funkcionalne in praktične kot lesene. Prednosti plastičnih gnezdilnic pred lesenimi so naslednje: z njimi nisem imel razen vrtanja lukenj nobenega dela in stroškov, plastične gnezdilnice so zelo trajne, ker ne gnijejo in preparevajo, plastika za razliko od lesa ne veže vodo nase (ni hidroskopična), kar se odlično obnese v večdnevnem hladnem in deževnem pomladnem vremenu in nenazadnje lahka ter enostavna namestitev.
Raziskovalec in foto: Aleksander Pritekelj, e-naslov: aleksander@gnezdilnice.si
 
in nameščanje gnezdilnic
Namestitev gnezdilnic iz 50 litrskih plastičnih sodov za lesno sovo
Lovska družina Gorjanci, namestitev gnezdilnih niš za sove in postovke
Namestitev gnezdilnic po sadovnjaku okoli hiše in bližnjem gozdu
Mariborski mestni park, namestitev gnezdilnic 26 in 32 mm za sinice
Vrbje pri Žalcu, namestitev gnezdilnic okoli ribnika
Ljubljanski mestni park Tivoli, namestitev gnezdilnic v Tičistanu
Nameščanje gnezdilnic v Kobaridu in okolici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice