obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Rdeči seznam ogroženih vrst
 
Rdeči seznam je seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, razporejenih po kategorijah in podkategorijah ogroženosti (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list RS 82/2002)
 
Lastnosti posameznih kategorij ogroženosti so:
 
Izumrla vrsta (Ex) je kategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, ko so bile na območju Slovenije dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene na vsem območju Slovenije.
Domnevno izumrla vrsta (Ex?) je kategorija ogroženosti, v katero so uvrščene pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila na območju Slovenije znana, že daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljen sum, da so izumrle. Vrste, ki sodijo v to kategorijo so: zlatovranka.
Prizadeta vrsta (E) je kategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, katerih obstanek na območju Slovenije ni verjeten, če dobo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšalo na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala.
Kritično ogrožena vrsta (E1) je podkategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, ki jim grozi izginotje, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Vrste, ki sodijo v to kategorijo so: smrdokavra, čuk, pegasta sova.
Močno ogrožena vrsta (E2) je podkategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste z zadovoljivo veliko populacijo, ki jim grozi izginotje, če se spremeni način gospodarjenja ali se bodo antropogeni vplivi na habitat stopnjevali. Vrste, ki sodijo v to kategorijo so: veliki skovik, pogorelček, golob duplar.
Ranljiva vrsta (V) je kategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, za katere je verjetno, da bodo v bljižni prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste (E), če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive za kakršne koli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so za človekove vplive zelo občutljivi. Vrste, ki sodijo v to kategorijo so: kozača, vijeglavka, belovrati muhar.
Potencilano ogrožena vrsta (V1) je podkategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, ki so splošno razširjene in imajo zadovoljivo populacijo, vendar obstaja verjetnost, da bodo zaradi sprememb v življenskem okolju postale ogrožene. Vrste, ki sodijo v to kategorijo so: postovka, mali skovik, koconogi čuk, mala uharica, kavka, bela štorklja.
Redka vrsta (R) je kategorija ogroženosti, v katero so uvrščene vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste (E).
 
Literatura iz katere sem pridobil podatke:
Tomi Trilar, Al Vrezec: Gozdne ptice Slovenije, Mladinska knjiga Založba, d.d., Ljubljana 2004
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice