obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Samec, ptice pozimi našopirijo perje, tako se greje
jo z med perjem ujetim zrakom, foto: Wikipedia
 

Samica je bolj medlih barv,
foto:
Aivar Mikko


Rumeni strnad, Emberiza citrinella, Linnaeus, 1758
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 16 cm, masa 24 – 30 g, razpon peruti 27 cm
Posebnost: naša najbolj pogosta vrsta strnada
Značilna barva: samec ima glavo in spodnjo stran svetlo rumeno, po prsih ima rjavo rdeč nadih. Hrbet in peruti so rjavo lisaste s črnimi progami. Trtica je kostanjevo rjava. Samica in mladiči so manj rumeni, po glavi temno lisasti in manj kontrastno obarvani.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj dobro razlikujeta
Značilna oblika: tipična za strnade
Značilno vedenje: rumeni strnad je plaha ptica, obiskuje samo talne krmilnice sredi večjih vrtov, najraje v bližini kozolcev na podeželju. Pod kozolci in ob kmečkih gospodarskih poslopjih se v zimskem času rad zadržuje, kjer brska za semeni travinja.
Razširjenost: splošna
Habitat: kmetijska krajina, ekstenzivni travniki, redki gozdovi in visokogorski travniki od gozdne meje do 2000 metrov nadmorske višine.
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: talne luknje pod šopi travinja, nizko gosto grmovje in gosto smrečje
Gnezdo: je spleteno iz suhih travnih bilk, koreninic in mahu, postlano s finim suhim travinjem in puhom
Jajca: umazano bela s sivimi lisami in pikami, velikost 21/16 mm
Leglo: 2 do 3 legli, 4 do 5 jajc
Prehrana: žuželke, semena travinja in kulturnih rastlin, jagodičje, pozimi drobne sončnice, pšenica in proso
Ogroženost: kemizacija podeželja in intenzivno kmetijstvo, populacija v zadnjih letih upada povsod po Evropi

 
Samica hrani mladiče, foto: Scottish birds                Samec pri kopanju v blatni luži, po kopanju ostane
                                                                            na perju nekaj posušenega blata,
                                                                            foto: Dare Fekonja
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice