obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

S
ekundarne ptice duplarice

Med sekundarne ptice duplarice štejemo tiste ptice, ki gnezdijo v duplih in polduplih, svojih gnezdilnih lukenj pa si ne iztešejo same. Kot gnezdišče sprejmejo opuščena dupla detlov in žoln, zidne in talne luknje, špranje pod strešno kritino in gnezdilnice.

 
Mladiči poljskega vrabca izvaljeni v naravnem duplu in brglez pri zidanju prevelike vhodne odprtine naravnega dupla, foto: Dare Fekonja

Neposredno jih ogrožajo pomankanje primernih gnezdišč in vsesplošna kemizacija narave. Med njimi je kar nekaj takih vrst, ki so v naših krajih že zelo ogrožene. Najbolj ogroženi pa so: pogorelček, smrdokavra, čuk in pegasta sova, zlatovranka pa je verjetno že izumrla. Zaradi majhnih populacij je dodatno skrb potrebno posvečati še naslednjim vrstam: belovratemu muharju, vijeglavki, golobu duplarju, kavki, kozači, malemu in velikemu skoviku. Za ohranjanje in povečevanje njihovih populacij je nujno potrebno prenehati z uničevanjem njihovih naravnih gnezdišč in habitatov, prenehati z uporabo vseh vrst kmetijskih strupov in pričeti z nameščanjem gnezdilnic!
 
V primerjavi s prostognezedečimi pticami sekundarni duplarji (razen sov) ne branijo pred vrstniki in konkurenti ves svoj teritorij, ampak samo neposredno bližino gnezda. To verjetno izhaja iz tega, da niso tako ozko specializirani pri zahtevah za svoje gnezdišče kot prostognezdeče ptice. Tako po sili razmer zasedajo tista gnezdišča, ki jih najdejo kjerkoli in kakršna pač so. To njihovo specifičnost pa lahko izkoristimo za nudenje prve pomoči z nameščanjem gnezdilnic. Sočasno s to prvo pomočjo pa mora seveda potekati tudi druga pomoč, to je ohranjanje njihovih naravnih gnezdišč in habitatov s hkratnim prenehanjem uporabe kmetijskih in gozdarskih strupov.

 

Mrtva samica smrdokavre na polnem leglu jajc         Kadaver pelikana v onesnaženih vodah
sredi vinskih goric na Štajerskem, foto: Dare Fekonja
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice