obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Samec in samica se po barvi perja ne razlikujeta   Pogled od spredaj, siv trebuh z rjavimi progami

Siva pevka, Prunella modularis, (Linnaeus, 1758)
 
Status: selivka v Sredozemlje
Velikost:  14 cm, masa 18 - 24 g , razpon peruti 21 cm
Posebnost: mešana paritvena strategija mnogoženstva in mnogomoštva. Paritvena strategija je odvisna od količine hrane, v obdobju, ko je hrane dovolj, obvladuje samec območje dveh samic, s katerima se pari. Kadar pa je hrane malo, se lahko v območju samice znajdejo dve majhni območji samcev. Takrat se samica pari z obema samcema, ki jo hranita.
Značilna barva: prsi in glava so modro sivi, hrbet in perutka so rjave s črnimi progastimi vzorci, trebuh je sivo rjav z rjavimi progastimi vzorci. Klun je temen in tenek. Na hitro je siva pevka podobna samici domačega vrabca.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: oblika telesa je podobna penicam
Značilno vedenje: med iskanjem hrane na tleh se sklonjeno in sunkovito premika, sicer je neopazna ptica
Razširjenost: splošna, od nižin do visokogorja vse do pasu ruševja
Habitat: mešani in iglasti gozdovi z bogato podrastjo, zaraščajoče gozdne jase in gozdni rob
Čas gnezdenja: april, maj in junij
Gnezdišče: gosto grmovje, nizko gosto drevje in mladi iglavci
Gnezdo: osnova gnezda je iz suhih drobnih vejic prepletenih iz mahom, drobno suho travo in puhom. Višina gnezda je od 0,5 do 1,5 metra od tal.
Jajca: svetlo modra, velikost 19/14 mm
Leglo: 2 legli, 4 do 6 jajc, vali samo samica
Prehrana: talni nevretenčarji, žuželke, semena. Na prezimovanju v dolinah Primorja brska pod krmilnico med luščinami sončnic in prosa.
Petje: posnetek
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije in petje: Wikipedia


Polno leglo sive pevke


Na spomladanski selitvi sivo pevko mnogokrat preseneti pozno pomladno sneženje in ob takih razmerah lahko opazujemo sivo pevko na talnem krmišču in pod krmilnico tudi v osrednji Sloveniji. V bližino naselij jo pritegne vrvež ptic okoli dobro založenih krmilnic.
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice