obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Sivi muhar, foto: Tone Trebar   Progasta prsa sivga muharja, foto: Marjan Cigoj

Sivi muhar, Muscicapa striata, (Pallas, 1764)
 
Status: selivka, prezimuje v Afriki, iz prezimovališč se vrne v drugi polovici aprila
Velikost: 14 cm, masa 15 – 20 g, razpon peruti 24 cm
Posebnost: zelo neopazna ptica
Značilna barva: sivo rjava zgoraj, spodaj belkasta, po prsih rahlo progast, na prvi pogled podoben vrabcu
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za muharje
Značilno vedenje: z izpostavljenih prež ogleduje za letečimi žuželkami in poleti za njimi, jih v zraku ujame, nato pe vrne na izhodišče, trzanje s perutmi in repom
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 20.000 parov
Habitat: mestni parki in vrtovi, podeželje, redki gozdovi z jasami
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: zidne luknje, opuščena gnezda kmečkih lastovk, razne police pod napuščem stavb, v zidnih ovijalkah, strešne lege, gnezdilne niše, drevesne rogovile tik ob deblu in poldupla v večjih drevesih. Sivi muhar je neverjetno iznajdljiv in inovativen pri izbiri gnezdišča.
Gnezdo: suhe travne biljke, drobne koreninice, postlano s perjem
Jajca: zelenkasta z viljoličnimi lisami, velikost 18/14 mm
Leglo: eno do dve legli, v leglu je 4 do 6 jajc. Med malimi pticami pevkami ima sivi muhar eno izrazito posebnost in to je, da takoj prepozna od kukavice podtaknjeno jajce. Domneva se, da je bil sivi muhar v preteklosti redna žrtev kukavičjega parazitizma, vendar se je najverjetneje sčasoma naučil prepoznavati podtaknjeno jajce in ga zavreči. Biologi opažajo, da so ptice pevke katerim kukavica podtika svoja jajca, na različnih stopnjah prepoznavanja kukavičjih jajc. To napeljuje na domnevo, da se gostitelji sčasoma naučijo prepoznati podtaknjena kukavičja jajca in da je sivi muhar prvi, ki mu je uspelo premagati kukavico.
Prehrana: v času gnezdenja predvsem leteče žuželke, pozno poleti in jeseni tudi plodovi, recimo bezegove jagode. Samo v skrajni sili lovi želate žuželke kot so ose in čebele.
Ogroženost: kemizacija vrtov

 
Polno leglo, foto: Wikipedia                                    Nekaj dni stari mladiči, foto:Wikipedia

 
Mladiči dan ali dva pred poletom,                             Ravnokar speljan mladič, 
foto: Ivan Kogovšek                                                 
foto: James Keith Lindsey 
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice