obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Samec ima po prsih in bokih rjavkast nadih
.
  Pri samici so prsa in trebuh močneje prečno
progasta in brez rjavega nadiha

Skobec, Accipiter nisus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 30 - 40 cm, masa  150 – 280 g, razpon peruti 60 - 75 cm
Posebnost: samica lovi večji plen kot samec, večinoma so to ptice do velikosti goloba
Značilna barva: samec je zgoraj siv, po trebuhu belo progast in po bokih rjavo nadahnjen, samica je zgoraj sivo rjava, spodaj belo progasta. Samec ima rumeno oranžne oči, samica rumene.
Spolna dvoličnost: samica je mnogo večja od samca, po barvi perja se razlikujeta
Značilna oblika: v letu je lepo viden dolg, prečno progast rep in široke peruti. Skobec na hitro izgleda kakor majhen kragulj, s katerim sta si v sorodu.
Značilno vedenje: med lovom uporablja drevje in stavbe za kritje, na plen hitro plane iza kritja. Enako kot pri kragulju tudi samec skobca sam skrbi za samico in mladiče do približno drugega tedna starosti.
Razširjenost: splošna, vendar je maloštevilčen
Habitat: gozdni obronki in kmetijska krajina z drevesnimi sestoji. Pozimi prihaja v naselja.
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: gosto raščeni iglavci
Gnezdo: je narejeno iz suhih vej, skromno postlano s travo in puhom. Gnezdo stisne k deblu 5 do 10 metrov visoko.
Jajca: umazano bela s sivo rjavimi lisami, velikost 40/32 mm
Leglo: 1 leglo, 4 do 6 jajc, vali samo samica
Prehrana: glavnino hrane predstavljajo ptice do velikosti kosa, lovi pa tudi male sesalce do velikosti voluharja
Ogroženost: ogrožajo ga podbni dejavniki kot kragulja, to je krivolov in kemizacija podeželja. Zastrupljene poljske živali lažje ujame, s strupenim plenom pa se nato sam zastrupi.
Fotografije: Wikipedia

 
Šarenica pri samici je rumena                                 Samec na plenu

Približno 14 dni stari mladiči, pri tej starosti mladičev, tudi samica prične z lovom


V letu je dobro viden dolg prečno progast rep


Samica skobca čaka na svoj plen kar na krmilnem koritu. Lov tokrat ne bo uspešen, ker ga ptice dobro vidijo in se krmilnici ne bodo približale.
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice