obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Škorec pri iskanju hrane,
foto: Dare Fekonja

  Tudi po hrbtu in trtici je škorec belo pikast,
foto: Wikipedia

Škorec, Sturnus vulgaris, Linnaeus, 1758
 
Status: selivka, prezimuje v Sredozemlju, iz prezimovanja se vrne v marcu
Velikost: 22 cm, masa 70 – 80 g, razpon peruti 40 – 42 cm
Posebnost: živahna, žlobudrava, družabna in simpatična ptica. V obdoju ko ne gnezdi, se druži v jate, v katerih je lahko jeseni več tisoč ptic
Značilna barva: osnovna barva je bleščeča črna z belimi pikami
Spolna dvoličnost: samec in samica se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: čokato telo s kratkim repom
Značilno vedenje:v pomladnih in jesenskih jutranjih urah poseda po vrhovih dreves in prepeva. Je dober pevec in dobro oponaša petje drugih ptic.
Razširjenost: splošna, število v zadnjih letih upada, v Sloveniji gnezdi do 100.000 parov
Habitat: polja, gozdni robovi, svetli in redki gozdovi v bližini polj, sadovnjaki
Čas gnezdenja: marec, april, maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla, luknje v zunanjih stenah stavb, gnezdilnice
Gnezdo: suha trava, malo mahu postlano s finim rastlinskim gradivom in perjem
Jajca: svetlo modra, velikost 30 x 21 mm
Leglo: dve legli, v prvem leglu je 5 do 6 jajc, v drugem leglu pa so 3 do 4 jajca
Prehrana: na tleh išče deževnike, polže in žuželke, sadje in bezgove jagode
Ogroženost: ogroža ga kemizacija kmetijstva

 
Leglo škorca, foto: Wikipedia                                  Nekaj dni stari mladiči škorca, foto: Tomi Trilar      

 
Speljani mladiči so do jesenske golitve sivo rjavi       Mladiči pri jesenski menjavi perja postopno
brez izrazitih belih pik, foto: Richard Vaughan          dobijo podobo odrasle ptice, foto: Wikipedia


Zgodaj spomladi in pozno jeseni škrorci v jutranjih in večernih urah družno posedajo po vrhovih dreves,
foto: WikipediaŠkorec se iz prezimovališč vrne konec februarja ali v začetku marca, v zgodnjem pomladnem času ga vsako leto preseneti sneg. Občasno se pojavlja na krmilnicah kamor ga privabi vrvež ptic, hrani se z jabolkami in rozinami, foto Robert Rožaj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice