obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Smrdokavra, redka in skrivnostna lepotica,
foto: Darinka Mladenovič
  Leglo smrdokavre v večjem naravnem duplu,
foto: Dare Fekonja

Smrdokavra, Upupa epops,Linnaeus 1758
 
Status: selivka, prezimuje v afriških savanah, iz Afrike se vrne v drugi polovici aprila
Velikost: 27 cm, masa 70 – 80 g, razpon peruti 45 cm
Posebnost: ker ima krnjav jezik, vrže plen v zrak in ga prestreže s kljunom. Mladiči, dokler so v gnezdu, izločajo iz trtičnih žlez smrdljivo snov, tako da je vse gnezdo zasmrajeno, od tu tudi njeno slovensko ime
Značilna barva: oranžna glava, vrat in hrbet, črno bele peruti in rep
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dolg rahlo upognjen kljun in perjanica na glavi
Značilno vedenje: v letu izgleda kot velik, pisan metulj
Razširjenost: splošna vendar je maloštevilna, v Sloveniji gnezdi do 1.500 parov
Habitat: polja, gozdni robovi, svetli in redki gozdovi, ki so v bližini polj, sadovnjaki
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla, skladovnice drv, večje luknje med drevesnimi koreninami, gnezdilnice
Gnezdo: borno gnezdo iz lesnega drobirja in suhe trave
Jajca: bela, velikost 26/18 mm
Leglo: eno leglo, v prvem leglu je 6 do 8 jajc, v nadomestne leglu je 4 do 6 jajc
Prehrana: deževniki, bramorji, kobilice in ostale talne žuželke
Ogroženost: kritično ogrožena vrsta (E1). Ogroža jo vsesplošna kemizacija podeželja, uničevajne in zaraščanje ekstenzivnih sadovnjakov in pomanjkanje ustreznih gnezdišč. Nujno je potrebno večje varstvo smrdokavre s postavljanjem večjih gnezdilnic z vhodno odprtino 7 cm po gozdnih robovih in ekstenzivnih visokodebelnih sadovnjakih ter prenehanje uporabe kmetijskih strupov. Obstaja velika nevarnost, da bo smrdokavra doživela usodo zlatovranke!

 
Perjanica, foto:Wikipedia                                        Hranjenje mladičev v naravnem duplu,
                                                                            foto: Nick Lloyd
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice