obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Vsa sprednja stran je temno prečno progasta na
beli podlagi
  Hrbet in peruti so sive barve, angleško ime za
sokola selca je sivi sokol

Sokol selec, Falco peregrinus, Tunstall, 1771
 
Status: stalnica in klatež
Velikost: 38 - 55 cm, masa  500 – 1.500 g, razpon peruti 90 – 120 cm
Posebnost: sokol selec je najhitrejša žival na svetu, v strmem navpičnem letu napada plen s hitrostjo do 320 km/h.
Značilna barva: zgornja stran glave, vratu in hrbta je temno siva, spodnja stran je bela in gosto, prečno temno progasta. Od kljuna proti vratu poteka močan, temen brk. Oči so temno rjave in noge rumene.
Spolna dvoličnost: samica je mnogo večja od samca, po barvi perja pa se ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za sokole, v letu se lepo vidijo ozke peruti in rep, ki je proti koncu vse ožji
Značilno vedenje: sokol selec je v zraku zelo hitra in spretna ptica
Razširjenost: splošna, vendar je maloštevilčen. V 19 podvrstah živi povsod po svetu.
Habitat: gozdna in odprta pokrajina s previsnimi stenami ter mesta
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: police v skalnih stenah, večje line v visokih stavbah mest, zapuščena gnezda ujed in čapelj
Gnezdo: gnezda ne gradi
Jajca: umazano bela z gostimi rdeče rjavimi lisami, velikost 51/41 mm
Leglo: 1 leglo, 3 do 4 jajc
Prehrana: predvsem ptice od velikosti kosa do vrane, plen lovi v letu
Ogroženost: krivolov in kemizacija podeželja. Zastrupljene poljske živali lažje ujame, s strupenim plenom pa se nato sam zastrupi. Sokol selec je bil v preteklosti skoraj iztrebljen, sedaj ga uspešno naseljujejo povsod po svetu. Na tem linku, si lahko vsako pomlad v živo ogledate gnezdenje sokola selca v ZDA.
Komentar: sokol selec je naravni plenilec mestnih golobov in vran, zato ga povsod po svetu naseljujejo v mesta. Na začetku najprej izlovi poškodovane in bolne ptice, katere najlažje ujame, nato pa uravnava mestno populacijo perjadi. Razveseljujoče je, da naseljevanje poteka zelo uspešno.
Fotografije: Wikipedia

 
Leglo sokola selca, gnezda ne gradi                        Približno 14 dni star mladič


Naravna gnezdišča sokola seleca so previsne skalne stene, na sliki je samica z mladičem


Obredni ples para na gnezdu. Slikano v gnezdilnici namenjeni sokolu selcu. V zgornjem levem in desnem kotu so vidne kamere, namenjene opazovanju gnezdenja preko interneta.


Sokol selec je odličen letalec in najhitrejša ptica na svetu, v strmem navpičnem letu napada plen s hitrostjo do 320 km/h
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice