obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Odrasla ptica, spola se med seboj po barvi perja
med seboj ne ločita
  Sraka v letu, lepo so vidna bela ramena in bela
letalna peresa

Sraka, Pica pica, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica
Velikost: 45cm, masa 200 – 240 g, razpon peruti 58 cm
Posebnost: izrazito črno belo perje, nezamenljiva z drugimi pticami
Značilna barva: trebuh, ramena in notranji del letalnih peres so belo, ostalo perje je črno. Kljun in oči so črne. Črni del letalnih peres, ramena in rep se temno zeleno kovinsko svetijo.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dolg stopničast rep
Značilno vedenje: živahno vedenje in nenehno raziskovanje okolice, privlačijo jo manjši svetleči predmeti, katere prenaša naokoli in si da z njimi veliko opraviti
Razširjenost: splošna
Habitat: polja, parki, sadovnjaki. Sklenjenih gozdov in visokogorja se izogiba.
Čas gnezdenja: z gradnjo gnezda prične že februarja, gradnja gnezda traja mesec in pol, z izleganjem jajc prične v prvem tednu aprila, maj, junij
Gnezdišče: drevesne krošnje listavcev in iglavcev
Gnezdo: za osnovo so suhe veje, osrednji del gnezda je narejen iz blata in prepleten z vejami, gnezdilna globelica je postlana samo z drobnimi koreninicami. Nad gnezdom iz vej zgradi velik obok s stranskim vhodom. Gnezdo gradita oba partnerja. Med evropskimi pticami gradi sraka največje in najtrdneje grajeno gnezdo, katero naslednje leto zasedajo postovka in mala uharica.
Jajca: modro zelena z gostimi rdečimi lisami, velikost 33/23 mm
Leglo: 1 leglo, 6 do 9 jajc
Prehrana: deževniki, polži, žuželke, mali vretenčarji in mrhovina, plodovi, jagode, v zimskem času drobno mleta živalska maščoba in žitna zrna. Sraka ima tako kot vse vrste vran zelo pestro prehrano.
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia

 
Glava, kljun, oči in vrat so črne barve brez               Sraka gradi med vsemi pticami pevkami največje
kovinskega leska                                                  in najtrdnejše gnezdo


Modro zelen kovinski lesk letalnih peres je dobro viden kadar je sraka obsijana s soncem


Ravnokar izvaljeni mladiči, mladiči se valijo enden za drugim, starša sproti odnašata jajčne lupine. Na
tej sliki se lepo vidi, da sraka osrednjo gnezdilno globelico postelje samo z drobnimi koreninicami.


Štiri do pet dni prezgodaj speljan mladič, verjetno je pri prerivanju za hrano padel iz gnezda. Kadar
naletimo na prezgodaj speljanega mladiča katere koli ptice, ga postavimo v zavetje drevesne krošnje
vsaj 3 do 4 metre visoko, kjer bo na varnem pred plenilci. Starši mladiče hitro najdejo in jih redno
hranijo. Ne smemo pa teh mladičev vzeti domov!
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice