obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Srednji detel   Hranjenje mladičev

Srednji detel, Dendrocopos medius, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica
Velikost: 22 cm, masa 60 – 80 g, razpon peruti 34 cm
Posebnost: po velikosti in barvi je podoben številčnejšemu velikemu detlu
Značilna barva: zgornja stran glave je pri obeh spolih in mladičih rdeča, trebuh je belkast, spodnji del trebuha in repa je svetlo rdeče barve. Podobno kot pri velikem detlju je barvni vzorec črno-belo-rdeč.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za detle
Značilno vedenje: tipično za detle
Razširjenost: splošna, vendar je pri nas maloštevilen
Habitat: mešani in listnati gozdovi. Strnjenih smrekovih in jelovih sestojev se izogiba.
Čas gnezdenja: april, maj, junij
Gnezdišče: gnezdilno duplo si izdolbe v debla in debelejše veje listavcev
Gnezdo: lesni drobir
Jajca: bela, velikost 23/18 mm
Leglo: 1 leglo, 5 do 6 jajc, vali samo samica
Prehrana: žuželke, gozdni plodovi in semena, sadje, pozimi živalska maščoba in sončnice
Ogroženost: pretirano čiščenje suhih dreves v gozdovih, logih in sadovnjakih
Fotografije: Wikipedia


Krmilnice so tudi v pomladnem času lahko aktualne, na sliki je srednji detelj na govejem loju,
foto: Ivo A. Božič
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice