obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik


Združena jata poljskih vrabcev, zelencev in pinož. Za tako veliko jato ptic je klasična krmilnica premajhna, zato je priporočljivo, da pri številčnem ptičjem obisku uredimo talno krmišče, kjer se ptice enakomerno porazdelijo druga ob drugi in se mirno prehranjujejo. Dodatna prednost talnega krmišča je, da nudi odlične pogoje za fotografiranje, foto: Janko Spendija


Jata poljskih vrabcev in zelencev na delu dvorišča na betonski površini velikosti 2x2 metra. To betonsko ploščo enkrat tedensko pometem luščine sončnic in prosa ter enkrat mesečno pomijem z vodo in tako hitro in učinkovito vzdržujem higieno, foto: Aleksander Pritekelj


Za šojo na talno krmišče poleg koruze nasujemo še hrastov želod, foto: Ivan Esenko


Na odprtem polju lahko uredimo talno krmišče za kavko, ponudimo ji zmlete klavne odpadke in žito,
foto: Wikipedia


Samec kosa kljuva jabolka, foto: Ivan Esenko


Pinoža je na talnem krmišču redna gostja, hrani se s sončnicami, prosom in pšenico, foto: Dragana Stanojevič

 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice