obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Umetna gnezda
 
Pticam lahko ponudimo dve vrsti umetnih gnezd. Manjša umetna gnezda nameščamo za postovko in malo uharico, večja pa za belo štorkljo.
 
Umetna gnezda, namenjena gnezditvi postovke in  male uharice se nameščajo ob deblo v zgornjo tretjino krošnje gostih smrek, jelk ali borov na najmanj 8 m višine. Njuna naravna gnezdišča so opuščena gnezda vran in srak. V gostih krošnjah iglavcev so umetna gnezda neopazna in zato jih ptice raje sprejmejo, ker se počutijo bolj varne. Na listavce umetnih gnezd ne nameščamo.
 
Na srečo smo lahko pri umetnih gnezdih iznajdljivi, saj lahko uporabimo plastične ali lesene gajbice, katere imajo najmanj 15 cm visoke stranice. V gajbice natlačimo 5 do 10 cm slame ali suhe trave, ker postovka in mala uharica ne delati svojega gnezda.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni, pri nameščanju umetnih gnezd za postovko in malo uharico:
v gajbico ne smemo pozabiti natlačiti slame ali suhe trave 5 do 10 cm na debelo.
gajbica mora biti fiksno pritrjena in naj stoji na vejah tik ob deblu, ob katerega naj bo močno privezana. Ne sme se premikati, da v vetrovnem vremenu ne pade z drevesa!
 
V krajih, kjer živi bela štorklja, ji lahko pomagamo z gnezdilnimi podstavki - umetnimi gnezdišči. Štorklje si mnogokrat naredijo svoja gnezda na zanje potencialno nevarnih mestih, kot so drogovi električnih napeljav ali stari in nestabilni dimniki, kar je lahko usodno za njih. Štorklje vsako leto dogradijo svoja gnezda, zato le-ta z leti postanejo zelo velika in težka. Močne poletne nevihte lahko velika gnezda uničijo skupaj s podstavkom vred. V takih neugodnih primerih lahko pomagamo štorkljam.
Spodnje komentarje je prispeval slovenski ornitolog Damjan Denac, strokovnjak za belo štorkljo.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri nameščanju umetnih gnezd za belo štorkljo:
nadomestno gnezdišče za štorklje moramo vedno postavljati odmaknjeno od električne napeljave, če postavitev posebnega droga ni možna, naj bodo žice na električnem drogu izolirane, da padajoče veje ne naredijo kratkega stika,
ko prestavljamo staro gnezdo, novega ne smemo postaviti predaleč, več kot 30m, sicer obstaja velika verjetnost, da ga štorklje v naslednji gnezdilni sezoni ne bodo zasedle.
vedno prestavimo tudi gnezdo samo ali večino gnezda v primeru prestavljanja obstoječega gnezda.
tudi če nameščamo postavek z namenom, da privabimo štorkljo, bomo verjenost naselitve povečali, če spletemo umetno večje gnezdo in ga namestimo na podstavek. Ker na tak način sporočimo ptici, »da je na našem območju štorklja že gnezdila«, moramo biti prepričani, da območje omogoča paru uspešno gnezdenje. Območje mora imeti predvsem dovolj virov hrane, sice je umetno gnezdo past za ptico.
premer podstavka naj bo najmanj 1,3 metra, vzdržati mora 500 kg obremenitev in imeti mora rob visok vsaj 30 cm.
prestavitev gnezda je potrebno opraviti v obdobju, ko štorkelj ni pri nas – med oktobrom in marcem.
za vsako prestavitev moramo pridobiti soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo narave, saj je bela štorklja zavarovana vrsta, zakon pa varuje tudi njena gnezda. Zato so kakršnikoli posegi v gnezda bele štorklje, brez dovoljenja Zavoda RS za varstvo narave, kaznivi.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice