obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Velika podlasica v letnem kožuhu,
foto: James Keith Lindsey
  Velika podlasica v zimskem kožuhu,
foto: Klemen Cerar

Velika podlasica ali hermelin, Mustela erminea Linnaeus, 1758
 
Status: živi na teritoriju, ki meri 10 do 200 ha
Velikost: telesna dolžina 24 do 28 cm, rep 8 do 10 cm
Masa: 12 do 30 dkg
Posebnost: pozno jeseni spremeni barvo iz rjave v belo
Značilna barva: zgornja stran je rjava, spodnja stran je bela, zadnja tretjina repa je črna. Pozimi je velika podlasica (hermelin) popolnoma bela, le črni del repa ostane črn.
Značilna oblika: tipično kunja, dolgo in vitko telo na kratkih nogah
Značilno vedenje: giblje se v skokih dolgih od 30 do 100 cm. Dobro pleza in plava.
Razširjenost: splošna
Habitat: gozdovi, polja, logi, vasi
Gnezdišče: talne in skalne luknje, drevesna dupla
Gnezdo: rastlinsko gradivo
Mladiči: 4 do 7 golih in slepih mladičev pride na svet marca
Leglo: eno leglo
Prehrana: mali glodalci, ptiči in plazilci, ptičja legla, večje žuželke, deževniki žabe, jagodičevje. Hrano išče predvsem na tleh.
Plenilci: ujede, večje sove, lisica, divja in domača mačka, obe kuni
Ogroženost: cestni promet in kemizacija kmetijstva

 
foto: Tadej Strojnik                                                 foto: Dare Fekonja
Velika podlasica se rada postavlja na zadnje noge, kadar raziskuje okolico
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice