obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Prepoznavni znak samca je močna črna črta, ki se
vleče čez prsa in trebuh, foto: Tone Trebar
  Za odraslo ptico je značilen olivnno zelen hrbet,
foto: Aleš Likar

Velika sinica, Parus major, Linnaeus, 1758
 
Status: klatež, pozimi ob vsakodnevno polni krmilnici stalnica
Velikost: 14 cm, masa 18 – 22 g, razpon peruti 23 cm
Posebnost: najbolj prilagodljiva, najštevičnejša in največja vrsta sinice. Pozimi zelo rada obiskuje krmilnice in spomladi zelo rada zaseda gnezdilnice z 32 mm vhodno odprtino.
Značilna barva: črna glava z belimi lici, rumena prsa in trebuh s črno črto, hrbet je olivno zelen
Spolna dvoličnost: samec ima čez prsa in trebuh močnejšo črno črto kot samica
Značilna oblika: tipična siničja
Značilno vedenje: tipično siničje, nenehno v gibanju in raziskovanju okolice
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 300.000 parov
Habitat: vrtovi, sadovnjaki, logi, gozdovi od morja do sredogorja, visokogorskih gozdov se izogiba
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla, zidne luknje, gnezdilnice, redko talne luknje. Velika sinica mnogokrat gnezdi na nenavadnih krajih.
Gnezdo: za osnovo je mah, globelica je postlana s puhom, fino perje redko uporablja
Jajca: tipična siničja, bela z rdečkastimi lisami, velikost 17/14 mm, zelo zelo redko se izleže premajhno jajce
Leglo: eno do dve legli, v prvem leglu je 7 do 12 jajc, v drugem in nadomestnem leglu je 5 do 7 jajc
Prehrana: med sinicami najbolj širok prehrambeni spekter, drevesne žuželke in njihove ličinke, pajki, majhni talni nevretenčarji, semena, v zimskem času sončnice in loj
Ogroženost: kemizacija vrtov; na vrtovih, kjer se uporabljajo pesticidi na sadnem in okrasnem drevju so vsa jajca v leglu neoplojena. Zanimivo bi bilo vedeti, ali je neplodnost samo začasna v času gnezdenja na zastrupljenih vrtovih ali stalna.
Zanimivost: mladiči plavčka med mladiči velike sinice in polž lazar pleni mladiče velike sinice
Video: zimsko krmljenje z lojeno pogačo, Robert Rožaj

 
Leglo velike sinice, foto: Dare Fekonja                     7 dni stari mladiči, foto: Wikipedia


Samec hrani speljanega mladiča, foto: Wikipedia


Sončenje na soncu pomaga pticam odganjati zunanje zajedalce, foto: Wikipedia


V zimskem času je velika sinica redna gostja krmilnic, najraje ima sončnice, drobljene orehe, drobno
mleto živalsko maščobo in govej loj, foto. Darinka Mladenovič
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice