obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Samec velikega detla, foto: Darinka Mladenovič   Samica, foto: Matej Vranič

Veliki detel, Dendrocopos major, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica
Velikost: 23 cm, masa 70 – 90 g , razpon peruti 37 cm
Posebnost: naš najpogostejši in največji detel
Značilna barva: črno bela z rdečim podrepnim perjem, črno teme in kljun.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj razlikujeta po obarvanosti tilnika, samec ima rdečega, samica črnega, mladiči imajo do jesenske golitve rdečo teme
Značilna oblika: močna čokata postava tipična za detle
Značilno vedenje:
spomladi v času svatovanja potrkava na suhi veji visoko v drevesni krošnji. Občasno potrkava tudi po pločevinastih obrobah na dimnikih in pločevinastih pokrovih na vrhu lesenih stebrov električnih daljnovodov
teden dni pred poletom so mladiči v gnezdu zelo glasni, slišati jih je na razdalji več kot 100 metrov
Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 20.000 parov
Habitat: parki, visokodebelni sadovnjaki in gozdovi do drevesne meje
Čas gnezdenja: marec, april, maj, junij
Gnezdišče: gnezdilno duplo izdolbe v bolna in suha drevesna debla listavcev, redkeje iglavcev
Gnezdo: jajca ležijo na lesnem drobirju
Jajca: bela, velikost 26/19 mm
Leglo: eno leglo, v leglu je 4 do 8 jajc
Prehrana: lubadarji, žuželke in njihove ličinke, v zimskem času semena in v krmilnici drobno mleta živalska maščoba. V času gnezdenja jajca in mladiči malih vrst sekundarnih duplarjev, do katerih se dokoplje tako, da razbije duplo ali gnezdilnico.
Ogroženost: zaenkrat ni videti, da bi bil ogrožen, ker je zelo prilagodljiv. Ja pa nujno potrebno v gozdno gospodarstvo vpeljati parakso, da se pušča več debelih suhih in bolnih dreves, ki ne bi prišla prav samo vsem primarnim duplarjem ampak tudi sekundarnim duplarjem, žuželkam in gljivam.
Video: zimsko krmljenje, samec na lojeni pogači, Robert Rožaj

 
Samec krmi mladiče, foto: Tadej Strojnik                 Glasni mladiči sinic v gnezdilnici privabijo velikega
                                                                            detlja, katere upleni tako, da poveča vhodno
                                                                            odprtino, foto: Ivan Esenko


Veliki detelj v času svatovanja pogosto trka na lesenih stebrih daljnovoda, trka tudi po pločevini, s katero je steber pokrit. Trkanje po pločevini se še posebno močno in daleč sliši, foto: Wikipedia

 
Samo v pločevino obita vhodna odprtina ne nudi       Ta gnzedilnica je po vseh šestih straneh obita v
zadostne varnosti pred velikim detlem                     pločevino, te gnezdilnice veliki detelj ne more razbiti

Kadar postavljamo gnezdilnice v naravo je priporočljivo, da so iz vseh strani obite v pločevino. Veliki detel je iznajdljiva ptica, če se ne more prebiti do mladičev s povečanjem vhodne odprtine, bo gnezdilnico razbil skozi streho ali stranico. foto: Aleksander Pritekelj


Marsikatero prazno genzdilnico izven gnezdilne sezone veliki detel po svoje "predela". Na tej sliki, posneti sredi novembra 2012, je na manjši gnezdilnici toliko povečal vhodno odprtino 32 mm, da je lahko smuknil v gnezdilnico. V gnezdilnici je imel poljski vrabec spleteno zimsko spalno gnezdo, katerega je večinoma odstranil. Takšno razbito gnezdilnico je potrebno zamenjati z novo, foto: Maksim Sešel
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice