obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Veliki skovik, pogled iz gnezda, foto: Jani Vidmar   Večerjam kobilico, foto: Ivan Esenko


Veliki skovik, Otus scops, (Linnaeus, 1758)

 
Status: selivka, prezimuje v tropski Afriki, iz prezimovališč se vrne konec aprila
Velikost: 20 cm, masa 90 – 100 g, razpon peruti 50 – 54 cm
Posebnost: edina vrsta sove, ki je selivka
Značilna barva: sivo rjavo drobno progasto perje v barvi lubja
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: dobro vidni čopki na glavi
Značilno vedenje: prijetno večerno oglašanje
Razširjenost: lokalna, v Sloveniji gnezdi do 800 parov. Veliki skovik je toploljubna vrsta, največji del evropske populacije živi v Sredozemlju.
Habitat: naselja na podeželju, ekstenzivni sadovnjaki in polja, vrtovi. Izogiba se sklenjenih gozdov.
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla, zidne luknje, gnezdilnice
Gnezdo: gnezda ne gradi. Kadar postavljamo gnezdilnice v krajih, kjer pričakujemo, da jih bo zasedel veliki skovik v njih namestimo slamo ali suho travo 4 do 5cm na debelo. Velikost in oblika gnezdilnice je enaka kot za škorca.
Jajca: bela, velikost 31/26 mm
Leglo: eno leglo, 3 do 6 jajc
Prehrana: večinoma večje žuželke: kobilice, hrošči, vešče, deževniki in mali vretenčarji: miši, žabe, majhni ptiči, manjši kuščarji
Ogroženost: močno ogrožena vrsta (E2). Ogroža ga pomankanje ustreznih gnezdišč in vsesplošna kemizacija. Nujno je potrebno nameščati primerne gnezdilnice in prenehati uporabljati kmetijske strupe!
 
 
Leglo velikega skovika in mladiči nekaj dni pred speljavo, foto: Jani Vidmar

 
Speljani mladič ima še nekaj puhastega perja,      Barve in vzorci perja se pri velikem skoviku ujemajo
ta mladič že lahko leta, foto: Wikipedia                 z drevesnim lubjem, med dnevnim počitkom v dreve
                                                                              sni krošnji je skoraj neviden, foto: Wikipedia

 

Veliki skovik prične z gnezdenjem sredi maja, ko je večina ostalih ptic duplaric sredi intenzivnega gnezdilnega ciklusa. Kadar naleti na zasedeno gnezdilnico, izpodrine prvotnega stanovalca, v tem primeru se je to zgodilo poljskemu vrabcu, v spodnjem desnem kotu slike je vidno nedotaknjeno gnezdo z jajci, foto. Jani Vidmar
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice