obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Vijeglavka, foto: Nicole Bouglouan  

Leglo vijeglavke, foto: Ivan Esenko


Vijeglavka, Jynx torquilla, Linnaeus, 1758
 
Status: selivka, iz gnezdišč se vrne sredi aprila, prezimuje v afriških savanah južno od Sahare
Velikost: 18 cm , masa 35 g, razpon peruti 29 cm
Posebnost: je edina predstavnica žoln, ki je selivka, si ne dolbe svojega dupla in ne pleza po drevesnih deblih. Po vsem telesu ima zelo mehko, nežno perje.
Značilna barva: perje celega telesa ima drobne, pikaste, rjave, sive in črne vzorce
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: podolgovato telo, kratek nežen rep na katerega se ne opira
Značilno vedenje: kadar je razburjena stegne vrat, na glavi naježi perje in vrti glavo, po tem je dobila ime
Razširjenost: splošna
Habitat: ekstenzivni travniki s starim drevjem, visokodebelni sadovnjaki, redki in svetli gozdovi
Čas gnezdenja: maj, junij, julij
Gnezdišče: drevesna dupla in gnezdilnice
Gnezdo: svojega gnezda ne dela, jajca ležijo na tleh ali skromnih ostankih predhodnjega gnezda
Jajca: bela, velikost 20/15 mm
Leglo: eno leglo, v leglu je 7 do 10 jajc
Prehrana: mravlje in njihove ličinke
Ogroženost: ranljiva vrsta (V). Ogrožata jo pomankanje ustreznih gnezdišč zaradi izginjajnja ekstenzivnih sadovnjakov in kemizacija podeželja. Na srečo sprejema gnezdilnice.
.
 
Nekaj dni stari mladiči ležijo kar med jajčnimi lupinami in mladič na prvem poletu, foto: Ivan Esenko


Kadar imamo vijeglavko v roki steguje vrat in vrti z glavo, po zanjo značilnem vrtenju glave je vijeglavka
dobila slovensko ime, foto: Wikipedia
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice