obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Leva in desna stranica sta pravokotne oblike   Spodnja nosilca sta trikotne oblike

Gnezdilci: povodni kos, siva pastirica in bela pastirica
Materijal: ytong / siporex plošče debeline 5 cm
Tehnični podatki:
- površina spodnje plošče 30 cm x 30 cm
- neto površina dna 20 cm x 20 cm = 400²cm
- višina leve in desne stranice 30 cm x 20 cm
- spodnji nosilec trikotne oblike 30 cm x 30 cm
Namestitev:
- gnezdilnico polico skozi zadnjo stranico in robove prilepimo na betonsko podlago mosta z lepilom za ploščice ali lepilom za ytong
- druga namestitev je pod strop mosta prilepljena gnezdilna polica od 1,5 do 4 metra visoko nad vodotokom, izven dosega poplavnih voda in izven dosega plenilcev, kot so: kuna, mačka in podgana. Slednje dosežemo z izbiro mikro lokacije pod katero neposredno teče vodotok.
Izdelava: za sestavljanje uporabimo lepilo za ploščice ali lepilo za ytong elemente. Načrt gnezdilne police dobite tukaj
Komentar:
- na betonsnske konstrukcije mostov ne moremo nameščati lesenih gnezdilnih polic, zato izberemo lahek ytong / siporex materijal
- spodnji nosilci trikotne oblike so nujno potrebni, ker nosijo večino teže
Foto galerija: fotografije pravilno nameščenih ytong / siporex gnezdilnic polic, si lahko ogledate tukaj

 
Stranice skupaj zlepimo z lepilom za ploščice in podobno že izdelano gnezdilno polico na temelj mosta preko zadnje strani prilepimo na betonsko konstrukcijo mosta
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice