obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik

Nasveti za zimsko krmljenje ptic
 
Koliko ptic imamo v krmilnici, je odvisno od tega, kje se nahajamo. Če živimo nekje bolj na samem ali na vasi ali na robu večjega naselja in je v biližini vsaj nekaj gozda, imamo lahko v krmilnici/krmilnicah več sto ptic, ki pripadajo najman 20 vrstam, če pa živimo nekje v večjem mestu in ptice krmijo pri vsaki tretji hiši, pa bo ptic občutno manj.
 
Z zimskim krmljenjem lahko pričnemo v zadnjih dneh oktobra ali prvih dneh novembra. V začetku je ptic malo, nekaj sinic, kakšen brglez in lokalna jata vrabcev. Nato pa je iz dneva v dan več ptic. Ob koncu zime pa se dogaja pravo "plenjenje krmilnic"!
 
Pozimi lahko polagamo pticam različno hrano. Najbolj univerzalna in priljubljena zimska hrana so sončnice, v krmilnico pa lahko polagamo tudi proso in proseno kašo, pšenico, orehe, jabolka, drobno mlet goveji loj in svinjski špeh. Krmilne mešanice kupujemo le izjemoma, kadar nam zmanjka prej omenjene hrane, saj ptice večinoma pojedo samo sončnice in proso, vse ostalo pa pustijo. Edino grlice in golobi jedo tudi vse tisto čudno semenje, ki ga ostale ptice zavračajo.
 
Hrano v krmilnice polagamo vsak dan sproti. Kadar opazimo, da neko hrano ptice manj sprejemajo, jo tudi manj krmimo ali pa jo začasno prenehamo ponujati. Ko pričnemo s krmljenjem ptic, naj bi to počeli brez prekinjanj vsaj do konca marca. Ni primerno, da sredi zime prenehamo krmiti ptice za daljše obdobje. Ptice se navadijo na našo pomoč in računajo na nas! Spomladi pa ne prenehamo krmiti čez noč, ampak postopoma. V krmilnico vsak dan polagamo manj hrane in tako v 10 do 14 dneh prenehamo s krmljenjem.
 
Krmilnice morajo biti postavljene tako, da v neposredni bližini ni nobenega kritja, v katerem bi lahko prežale dobro skrite mačke. Krmilnice lahko postavimo na kol visok cca. 1,5 m nekaj metrov od grmovja ali pod rob večje drevesne krošnje ali pa jo obesimo v drevesno krošnjo na konce vej. Postavimo jih lahko tudi na balkonske ograje. Tudi talno krmilnico moramo urediti in postaviti tako, da mačke v njeni bližini nimajo kritja.
 
Ob krmilnicah se sem ter tja pojavljo kot plenilci skobec, kragulj, sokol selec in mala uharica. Omenjene ptice so naravni plenilci malih ptic pevk. Ne smemo jih preganjati, ker so zelo redke in zaščitene vrste! S stališča naravne selekcije imajo tudi oni svoje mesto pod soncem!
 
Krmilnice moramo redno čistiti ostankov hrane in ptičjih iztrebkov. S higieno v krmilnicah preprečimo morebitne izbruhe bolezni med pticami.
 
Krmljenje bom predstavil iz treh zornih kotov: glede na hrano, glede na ptice in glede na različne krmilnice.

 
Močvirska sinica na krmilnici in kos na talnem krmišču, foto: Ivan Esenko
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice