obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Pravilno nameščene gnezdilnice na vrtovih in parkih
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, na legi ostresja
26 & 32 mm, na steni hiše
26 & 32 mm, pod napuščem vrtne ute
26 & 32 mm, na drevesu
32 + 26 mm, za pogorelčka
55 mm, škorčnica na vaški lipi
55 mm, škorčnica nameščena na vrtu
55 mm, veliki skovik pod napuščem
75 mm, koconogi čuk, mešan gozd
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, 20 cm ravna streha
26 & 32 mm, 28 cm ravna streha
32 mm, za 90º obrnjeno gnezdišče
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 mm, dvokapna streha, plavček
26 mm, močvirska sinica in menišček
● Nenavadne gnezditve
Poslikana gnezdilnica
Velika sinica v bencinskem tanku
Velika sinica v TK omarici
Mladiči plavčka v gnezdu velike sinice
Majhno jajce velike sinice
Plavček v gnezdu mestne lastovke
Stržek pod napuščem vrtne ute
Stržek v gnezdu povodnega kosa
Stržek v senu na seniku
Polži pri jesenskem dnevnem počitku

Pravilno nameščene gnezdilnice v naravi
 
Marsikdo je že poskusil v naravi, po gozdovih, postavljati gnezdilnice in kaj hitro razočarano ugotovil, da je to precej jalovo početje. Pritisk in iznajdljivost plenilcev je bil premočan. V divjini se največkrat kot glavna plenilca pojavljata veliki detel in polh. Veliki detel je prisoten v vseh tipih gozda, polh pa živi v mešanih gozdovih, kjer rastejo bukev, hrast in gaber.
 
Veliki detel razbije vsako leseno gnezdilnico ne glede na to, iz kako debele in trde deske je narejena. Dobra zaščita pred njim je z vseh strani v pločevino obita gnezdilnica. Vendar če je to gnezdilnica za veliko sinico in beloglavega muharja z vhodno odprtino velikosti 32 mm, le-ta ni varna pred polhom. Polh pleni in gnezdi v gnezdilnicah, ki imajo premer vhodne odprtine 32 mm ali več, zadrži pa ga 26 mm velika vhodna odprtina. Tako je v pločevino obita gnezdilnica za male vrste sinic edino zares varno gnezdišče, ki jim ga lahko ponudimo. Te gnezdilnice v naravi namestimo na drevesna debla od 1,5 do 6 m visoko, najbolje je na debla iglavcev. S tako izdelanimi in nameščenimi gnezdilnicami so bile pridobljene odlične večletne izkušnje. Na propad legel so vplivale samo še vremenske neprilike in smrt staršev pri iskanju hrane. Uspešnost izpeljave prvega legla je v teh gnezdilnicah do 90%! V juliju in avgustu v njih redno gnezdi podlesek. V tem času so male vrste sinic že zaključile z gnezdenjem tako, da jih podlesek, ki svoje drugo leglo pogosto vzreja v duplih in gnezdilnicah ne spodriva.
 
Kaj pa gnezdilnice z 32 mm veliko vhodno odrtino? Z večletnim ekperimentiranjem sem odkril, katera so varna mesta za namestitev gnezdilnic z 32 mm veliko vhodno odprtino. Ta mesta so mlade, srednje goste smreke in bori, gnezdilnico pa namestimo od 1,5 do 3 metra visoko. In takoj se pojavi vprašanje, zakaj so mlade smreke in bori najbolj varna mesta za namestitev gnezdilnice? Odgovor se skriva v navadah plenilcev. Najpogostejša plenilca polh in veliki detel se ne zadržujeta v krošnjah mladih iglavcev! Polh zlepa ne zaide v mlado smrečje in zato obstaja minimalna verjetnost, da bo našel tam nameščeno gnezdilnico. Podobno se tudi veliki detel ne potika in ne zadržuje v krošnjah mladih iglavcev. Kaj pa polž lazar? Polži ne lazijo po hrapavem in po možnosti še smolnatem deblu iglavcev. Pa smo jim dali vetra!
Od plenilcev tako ostaneta samo še velika podlasica in kuna zlatica. Pred tema dvema plenilcema pa žal ni obrambe, ker pa sta v naravi razmeroma redka, je tudi verjetnost, da bosta našla in uplenila v mlado smreko postavljeno gnezdilnico, majhna.
Tako je uspešnost izpeljave prvega legla pri tako nameščenih mojih gnezdilnicah od 70 do 80 %, kar je zelo dober uspeh! V tem rezultatu so pri izgubah upoštevane plenjenje gnezdilnic, vremenske neprilike in smrt odraslih ptic pri iskanju hrane. 100 % uspeha in dobička pa narava žal ne pozna.
 
Malo manj varna, vendar še vedno primerna mesta, pa so gosta grmovja leske ali drugega grmičevja in šopi mladih lip. Tudi na teh mestih ni potrebe, da bi gnezdilnice visoko nameščali, zadostuje višina od 1,5 do 3 metra. Prednost nizko nameščenih gnezdilnic v goščavo je v tem, da so težko opazne in da jih lahko kontroliramo.

Nasveti za pravilno namestitev gnezdilnic v naravi
 
Gnezdilnice z 26 mm vhodno odrtino obite v pločevino
nameščamo na drevesna debla iglavcev na višino od 1,5 do 6 m
 
Gnezdilnice z 32 mm vhodno odrtino
so najvarnje nameščene od 1,5 do 3 m visoko na mladi smreki ali boru (gostejše smreke ali bori, ki so primerni za gnezdenje cikovta ali kosa! in ne na bukev ali gaber! zaradi plenjenja polha, velikega detla in polža lazarja.
lahko namestimo tudi v gosto grmovje in gosto raščen šop mladih lip 1,5 do 3 m visoko
 
Gnezdilnice z 50 in 70 mm vhodno odprtino
nameščamo na osamljena visoko drevje na poljih, vaseh in na visokodebelno sadno dreveje. Na ta način preprečimo polhom in kunam dostop do gnezdilnic in povečamo verjetnost uspešne gnezditve škorcu, velikemu skoviku, smrdokavri in čuku. Višina nameščanja je od 6 do 10 m.
če pa želimo, da v gnezdilnicah gnezdijo tudi polhi, jih lahko nameščamo v mešanih gozdovih in gozdnem robu na 6 do 10 m višine
 
● Pravilno nameščene gnezdilnice v naravi
● Gnezdilne niše za male ptice
Gnezdilna niša 28 cm, pod napuščem
Gnezdilna niša 28 cm, na ostrešju
● Gnezdilne niše za večje ptice
Gnezdilna niša za sove, v gozdu
Gnezdenje sov in postovk na vrtu
Gnezdilna niša za postovke na stavbi
Gnezdilna niša postovke na stebru
Gnezdenje postovk na smreki
Gnezdilnica za kavke na drevesu
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica na smreki na dvorišču
Podstavek za štorkljo na drogu
Podstavek za štorkljo na dvorišču
Podstavek za štorkljo na slemenu
● Gnezdilne police
Lesena polica na nosilcu mosta
Lesena polica pod mostom nad vodo
Lesena deska za oporo in niša
Lesena polica pod stropom mosta
Ytong/siporex pod betonskim mostom
Gnezdilne police za lastovke
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek v gnezdilnici
Polh gnezdi v gnezdilnici
Veverica gnezdi v gnezdilnici
Veverica in ptice
Netopir pri dnevnem počitku
Gnezditev domače čebele v škorčnici
Žuželke v gnezdilnici
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice