obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Odrasla ptice, spola se med seboj po barvi perja
ne ločira
  Dvignjena čopka in značilni vzorec obraza
.

Čopasta sinica, Lophophanes cristatus, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica in klatež
Velikost:  11 cm, masa 10 – 13 g, razpon peruti 19 cm
Posebnost: edina evropska vrsta sinice z izrazito čopko
Značilna barva: hrbet je rjavo siv, trebuh in prsa so umazano bela, pretežno svetlo siva glava ima črno belo grahasto teme in čopko, podbradek je črn.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za sinice
Značilno vedenje: manj dužabna kakor ostale vrste sinic
Razširjenost: lokalna, vezana je sestoje na iglavcev
Habitat: iglasti in mešani gozdovi z velikim deležem iglavcev od nižin do visokogorja
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: včasih si samica sama izdolbe duplo v zelo trhel les iglavcev, zaseda pa tudi že obstoječa manjša drevesna dupla in občasno gnezdilnice
Gnezdo: mah, lišaji, drobne suhe travne bilke, gnezdilna globelica je postlana s perjem
Jajca: bela z rjavo rdečimi lisami, velikost 16/12 mm
Leglo: 2 legli, 7 do 10 jajc
Prehrana: majhne žuželke, pajki, semena iglavcev, pozimi na krmilnici drobne sončnice, zdrobljeni orehi in drobno mleta živalska maščoba
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia


Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) občasno posamično obiskuje kmilnice, ki so postavljene v bližini mešanega ali iglastega gozda. Hrani se z drobnimi sončnicami in lojem, foto: Tone Trebar
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice