obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
 
Redki obiskovalci krmilnic
 
Posebno na podeželju se okoli krmilnic zgrinja več vrst ptic kot v mestih. V hudih zimah in z malo sreče lahko opazujemo tudi našo najlepšo predstavnico vran šojo, živahno srako, ujedo kanjo, srednjega detlasivo žolno, rumenega strnadastržka, čopasto sinico, gorsko sinico in dolgorepko, v visokogorju pa planinsko kavko. Na spomladanski selitvi škorca in sivo pevko pogosto ujame pozno pomladno sneženje in takrat se tudi ti dve ptici lahko pojavita ob krmilnicah. Še redkeje pa se ob krmilnicah pojavita skalni strnad in pegam.


Skalni strnad (Emberiza cia) samec se na talnem krmišču prehranjuje s prosom in pšenico. Skalni strnad je delni selivec, pred zimo se umakne v Sredozemlje. Sem ter tja pa se kakšen osebek klati po krajih kjer gnezdi in obišče krmilnico, kamor ga privabi glasni direndaj ptic, foto: Ivan Esenko


Pegam (Bombbycilla garrulus) je ptica severne Evrope, ki se v zimskem času klati po srednji in južni Evropi. V Sloveniji se v manjših jatah pojavlja skoraj vsako zimo, foto: Ivo A. Božič


Siva pevka (Prunella modularis) prezimuje v Sredozemlju podobno kot šmarnica. Hrano išče na tleh, kjer prebira drobir sončnic in prosa podobno kot taščica. Opazujemo jo lahko pod krmilnicami postavljenimi v primorju. V osrednji Sloveniji je v zimskem času zelo redka obiskovalka krmilnic, pojavlja pa se zgodaj spomladi na poti v gnezdišča, foto: Dragana Stanojevič


Škorec (Sturnus vulgaris) se iz prezimovališč vrne v osrednjo Slovenijo konec februarja ali v začetku marca. V tem času ga mnogokrat presenti zimsko vreme in občasno se pojavi ob krmilnici, najbolj mu teknejo jabolka. Škorec je sekundarni duplar, podrobneje je predstavljen na zavihku "gnezdilnice", foto: Peter Strgar, http://www.petersfoto.si
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice