obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Samec pri iskanju hrane   Samica na gnezdu

Kos, Turdus merula, (Linnaeus, 1758)
 
Status: stalnica, klatež, delni selivec - mladiči se selijo v Sredozemlje
Velikost: 25cm, masa 90 – 120 g, razpon peruti 37 cm
Posebnost: spomladi samec glasno in lepo poje z izpostavljenega mesta
Značilna barva: samec je popolmoma črn, samo kljun je živo rumen, samica je po hrbtu temno rjava po prsih rahlo rjavo grahasta
Spolna dvoličnost: spola se med seboj dobro ločita
Značilna oblika: tipična za drozge
Značilno vedenje: pri iskanju hrane na tleh sunkovito premetava suho listje
Razširjenost: splošna
Habitat: gozdovi, logi, parki, vrtovi
Čas gnezdenja: od marca do septembra
Gnezdišče: gosta gozdna podrast, okrasno grmovje, stenske ovijalke, žive meje, strešne lege, zidne luknje
Gnezdo: drobne suhe veje, suha trava in listje zlepljeno z zemljo, gnezdilna globelica je postlana z finim suhim rastlinskim gradivom
Jajca: modro zelena z gostimi rdečimi lisami, velikost 29/22 mm
Leglo: 2 do 3 legla, 4 do 6 jajc
Prehrana: deževniki, polži, žuželke, mali plazilci, plodovi, jagode, v zimskem času drobno mleta živalska maščoba, pšenica, prosena kaša. Kos ima zelo pestro prehrano.
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožen
Fotografije: Wikipedia

 
Leglo                                                                    Ravnokar izvaljeni mladiči

 
13 dni stari mladiči                                                Speljan mladič


Samica kosa uporablja za gnezdno gradivo tudi PVC trakove, sem ter tja kakšno gnezdo kar cveti od PVC smetja. Fotografija je bila posneta v Kamniku v obrežni vegetaciji Kamniške bistrice januarja 2011, foto: Aleksander Pritekelj
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice