obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
 Ptice pozimi našopirijo perje   Lišček ima izrazito obarvano glavo

Lišček, Carduelis carduelis(Linnaeus, 1758)
 
Status: klatež
Velikost: 13 cm, masa 15 – 19 g, razpon peruti 24 cm
Posebnost: lišček je eden od najbolj pisanih naših ptičev
Značilna barva: okoli ljuna je rdeč pas za njim ja širok bel pas, teme in tilmik sta črna. Hrbet je rjav, trtica umazano bela, perut je črna s širokim rumenim vzdolžnim pasom. Rep je črn.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: svetel šilast kljun
Značilno vedenje: na krmilnici so liščki najbolj agresivne ptice
Razširjenost: splošna
Habitat: odprti z drevjem in grmovjem obrasli tereni, parki, sadovnjaki, vrtovi
Čas gnezdenja: april, maj, junij, julij
Gnezdišče: konci vej listavcev, 2 do 8 metrov visoko
Gnezdo: gosto spleten lonček je prepleten iz lišajev, drobnega mahu, rastlinske volne, dlak in finih koreninic
Jajca: umazano bela z rdeče rjavimi pikami na topem koncu, velikost 18/13 mm
Leglo: 2 legli, 4 do 6 jajc
Prehrana: žuželke, semena osatov, travinja in kulturnih rastlin, drobna drevesna semena, brsti, pozimi sončnice in proso
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožen
Fotografije: Wikipedia

 
Polno leglo                                                            Prehranjevanje s semeni glavinca


Liščki se hranijo s sončnicami na balkonski mizi, foto: Darinka Mladenovič
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice