obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   
Gnezdilnica je narejena iz vodoodporne vezane
plošče
  Kadar pričakujemo gnezditev velikega skovika
gnezdilnico napolnimo s slamo 5 cm na debelo
 
Materijal: gladka deska debeline 2 cm ali 2,4 cm (colarca)
Tehnični podatki:
- premer vhodne odprtine od 50 do 60 mm
- notranja površina dna 15 cm x 15 cm = 255 cm²
- notranja prostornina 4,9 litra
- gobina gnezdilnice 13,5 cm merjeno od dna do spodnjega roba vhodne odprtine          
Namestitev:  Na zadnjo stran z dvema žebljema pribijemo lesen nosilec dimenzij 60 cm x 5 cm x 3 cm, nato pa vse skupaj pribijemo na deblo drevesa. Lahko pa gnezdilnico neposredno privijačimo na deblo z dvema od 6 do 8 cm dolgima vijakoma za les ali pa jo fiksno pritrdimo z dvema močnima žicama. Med žice in deblom zagozdimo tanjše lesene klinčke, da gnezdilnico nepremično in dokončno fiksiramo. Da ne pride do poškodb drevesa, je potrebno močan objem žice vsako leto popustiti.
Višina nameščanja: na drevesna debla od 6 do 10 metrov visoko
Izdelava: načrt gnezdilnice dobite tukaj
Komentar:
tovrstne gnezdilnice mnogokrat naseli pogorelček, ker mu odgovarjajo gnezdišča z več svetlobe. Da ga škorec ne bi pregnal, čez vhodno odprtino na zgornji tretjini zakrivimo večji žebelj. Pogorelček bo še vedno lahko smuknil v gnezdilnico, škorec pa ne!
kadar pričakujemo gnezditev velikega skovika, v gnezdilnico natlačimo 5 cm na debelo slame ali suhe trave, ker veliki skovik ne dela svojega gnezda!
Foto galerija: nekaj fotografij pravilno nameščenih gnezdilnic, si lahko ogledate tukaj
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice