obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● Čiščenje gnezdilnic
Čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst
   

Odrasel polh na veji leske,
foto:
Matej Vranič

  V gnezdilnicah postavljene na gozdnem robu in v
gozdu, so polhi redni gnezdilci, foto: Ivan Esenko

Polh, Glis glis (Linnaeus, 1766)
 
Status: zimo prespi v talnih luknjah
Velikost: telesna dolžina 14 do 16 cm, dolžina repa 10 do 13 cm
Masa: spomladi 60 do 80 gramov, jeseni pred zimskim spanjem do 350 gramov
Posebnost: največja in najbolj poznana vrsta polha. V Sloveniji živijo štiri vrste polhov.
Značilna barva: zgornja stran je siva, spodnja je bela
Značilna oblika: košat rep je podoben veveričjemu, veliki brki ob gobčku in velike črne oči
Značilno vedenje: nočna žival
Razširjenost: splošna
Habitat: mešani gozdovi kjer rasteta bukev in hrast. V nižinskih poplavnih gozdovih ga ni.
Gnezdišče: talne luknje, drevesna dupla in gnezdilnice
Gnezdo: gnezdno gradivo je sveže zeleno listje, ki tudi posušeno ostane zeleno
Mladiči: 4 do 8 golih in slepih mladičev
Leglo: eno do dve legli. V letih kadar gozdno drevje ne plodi, se polh ne razmožuje.
Prehrana: predvsem plodovi bukve, hrasta in gabra, drevesni popki in zeleno listje ter žuželke. Kadar polh pri svojih nočnih pohodih naleti v duplih in gnezdilnicah na ptičjo zalego, jo pospravi.
Plenilci: večje sove, obe kuni in mačke
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožen, potencialno pa ga ogroža nekontroliran lov – polhanje


Nekaj dni stari mladiči polha, foto: Tomi Trilar

  
Polhi pričnejo zasedati gnezdilnice v maju, ta polh
je slikan na gnezdu velike sinice, 
foto: Edvin Planinšek 
  Opuščeno siničje gnezdo si polh preuredi v spalno
gnezdo, postelje ga z svežim bukovim listjem, 
katero sčasoma počrni, foto: Roman Žitnik
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
Čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
Črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit   2024 gnezdilnice